Boksläpp: Kampen om kunskap – akademi och praktik

Forskarna Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson och Mikael Klintman släpper en antologi om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik. Som ett övergripande resultat av olika studier på Ideell Arena, NSV, Tillitsdelegationen och Centrum för idrottsforskning har författarna sett ett behov av att diskutera och problematisera synen på kunskapssamverkan – och att försöka utveckla nya sätt att nå ut med forskning. Deras arbete har därför bland annat lett till denna essäsamling – i vilken olika författare samt även en serietecknare har medverkat.  De valde medvetet essäformatet för att kunna reflektera lite mer fritt, och Maria Grafströms essä bygger på de intervjuer som gjordes kopplade till just Ideell Arena.

Läs mer om boksläppet här!

Skrivet av Caroline Fagerson.