Posts Categorized: Okategoriserade

Utlysning av stipendium för deltagande i Fenixprogrammet

Ideell Arena eftersträvar en mångfald bland deltagare och en bredd av perspektiv. På Fenixprogrammet är detta en förutsättning för att möjliggöra dynamiska samtal och utveckling och för att främja ett spänstigt utbyte. För femte året i rad utlyser Ideell Arena ett Fenixstipendium för att möjliggöra deltagande för en representant från …

Studenter – sök Civilsamhällets uppsatsstipendium

Fram till 23 augusti kan studenter söka årets uppsatsstipendium. Om ens uppsats bidrar till kunskapen om civilsamhällets betydelse, roller och ansvar i samhällsutvecklingen har man möjlighet att prisas med stipendiet på 10 000 kronor. Uppsatsen ska vara godkänd på kandidat-, magister- eller masternivå och ha skrivits hösten 2020 eller våren …

Vinnova utlyser projektmedel för civilsamhället

Vinnova utlyser medel för civilsamhällets innovationer för ökad hållbar utveckling och jämlikhet. Medel delas ut till ideella organisationer och sociala företag som, genom tvärsektoriell samverkan, ska etablera, skapa eller vidareutveckla civilsamhällets innovativa lösningar för social hållbarhet. Arbetet ska också främja långsiktiga samverkansstrukturer mellan de olika sektorerna. Ansökan är öppen 15 …

Ideell Arena växer

Ideell Arena välkomnar fyra nya partnerorganisationer: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Tollare folkhögskola, Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran (SSNF), och Sveriges hembygdsförbund är nu en del av Ideell Arenas nätverk. Farida al-Abani, generalsekreterare på SSNF kommenterar föreningens beslut att ansöka om partnerskap i Ideell Arena: -Vi må …

Datum för Fenix 21/22 är spikade

Datumen för kommande Fenixprogram 2021/2022 är planerade. Du som är intresserad boka in datumen redan nu. Anmälan öppnar i slutet av april. Fenixprogrammet omfattar 17 dagar och är ett program som under kommande omgång kommer att genomföras både fysiskt med internat och digitalt. Programmet pågår mellan september 2021 och maj …

Forskningsmedel för studier om civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utlyser medel för forskning om civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhället i Sverige, dess utveckling, organisering och interaktion med samhället i övrigt. Det är en fördel om forskningsprojekten delfinansieras av, eller samverkar med, civilsamhällets organisationer eller offentliga aktörer. Läs …

Civilsamhällets roll i den segregerade staden

I Delmos artikelserie Segregation och covid-19 har Apostolis Papakostas och Lisa Kings vid Södertörns högskola nyligen publicerat artikeln Coronapandemin och det ömsesidiga beroendet – Reflektioner över civilsamhällets roll i den segregerade staden. Forskarna skriver om hur coronakrisen kan användas för att synliggöra en samhällsutveckling där kollektiva lösningar har uppluckrats och …

Ny forskning om corona och ideella sektorn publicerad

Socialmedicinsk tidskrifts senaste nummer behandlar temat Corona och det civila samhället. Temanumret innehåller 9 texter, som alla presenterar nytt empiriskt material som samlats in under det första halvåret av pandemin. De fokuserar på de samhälleliga aspekterna av pandemin, och visar på en bredd av företeelser inom sektorn som svar på …

Nya programledare Fenixprogrammet

Inför nästa start av Fenixprogrammet, hösten 2021, tar nya ledare över ansvaret för programmet: Ideell Arena hälsar My Malmeström Sobelius och David Falk välkomna som programledare. My Malmeström Sobelius är vice förbundsordförande för RFSU och redaktör för tidskriften Kurage. Där vill hon bidra till ett livligare och djupare samtal om …

Hur jämlik är folkbildningen?

Att folkbildningen ska överbrygga utbildningsklyftor och på olika sätt bemäktiga individer ses kanske som en självklarhet. Men har folkbildningen verkligen en sådan jämlikhetsskapande betydelse i praktiken? Nyligen skrev Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, i tidskriften Kurage om frågan. Läs artikeln i …