RSS

RSSAlla artiklar i kategorin "Utvalda"

”Låt er inte luras av en bra titel”

”Låt er inte luras av en bra titel”

Åke Marcusson är förbundsrektor på NBV. Han var med när IDEELL ARENA med flera deltog på ISTR. En internationell konferens för civilsamhällesforskning i Münster, Tyskland. Här reflekterar Åke över konferensen och vi på IDEELL ARENA kan bara hålla med Åke. Det kommer bli mycket intressant att delta på konferensen 2016, där Ersta Sköndal står som värd. Åke […]

Se delar av våra seminarier från Almedalen i efterhand

Se delar av våra seminarier från Almedalen i efterhand

IDEELL ARENA genomförde under Almedalen tre seminarier på olika teman. Alla seminarier var fullsatta och väldigt uppskattade. Se sammanfattningen av Anna Fyrbergs och Johan Hvenmarks forskningsresultat som presenterades på seminariet Ska alla göra som marknaden nu? - Om myndigheters agerande och den ideella sektorns framtid här Se sammanfattningen av Johan von Essen och Lars Svedbergs forskningsresultat från seminariet Människors […]

Strategiforum 1 september - Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren?

Strategiforum 1 september – Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren?

När och varför tackar en ideell organisation ja respektive nej när förfrågningar från kommunen, regionen och staten kommer. Vad för typ av styrdokument behövs eller är det intuition och andra saker som avgör?Eva Hall, Vårdchef vid Svenska röda korset ställs ofta inför offentliga förfrågningar av olika slag. I fallet Röda korsets sjukhusvärdar var lösningen en överenskommelse med […]

Ny seminarieserie - Människorna, Tekniken och Styrdokumenten

Ny seminarieserie – Människorna, Tekniken och Styrdokumenten

Att ha rollen som övergripande ansvarig för hela verksamheten, framför allt internt i en organisation kan vara utmanande på många sätt. Människorna, tekniken och styrdokumenten ger dig möjlighet att tillsammans med kollegor och forskare reflektera och diskutera för att du med större kraft ska kunna bidra i det strategiska utvecklingsarbetet. Välkommen till IDEELL ARENAs seminarieserie […]

Ny seminarieserie - Förtroendevald i ideell sektor

Ny seminarieserie – Förtroendevald i ideell sektor

Att som förtroendevald leda en ideell organisation innebär många utmaningar. Det gäller att kryssa mellan professionalitet och idealitet, styra strategiskt utan att blir alltför operativ. Vara klar över rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda samt se sin organisations uppdrag i relation till omvärlden och övrig ideell sektor. Välkommen till en mötesserie över tre tillfällen i oktober, […]