Almedalen
Civilsamhället i samhället; kunskap och handling

DATUM: 02 Juli 2019

TID: 08:00 - 09:00

VAR: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen


MEDVERKANDE: Anna Jonsson, Docent, Lunds Universitet


Vad är civilsamhällets roll i morgondagens samhälle och vilken kunskap behövs för detta? Tillsammans diskuterar vi frågor om forskningssamarbete, kunskapsbaserad verksamhet och ideell sektors framtid.

Tillsammans genomför ledare i ideell sektor ett samtal om framtiden för civilsamhället i samhället. Utifrån forskning om hur vetenskaplig kunskap produceras och används, samt inspel om den aktuella politiska situationen får vi nya tankar om vilka olika handlingsalternativ som finns för de ideella organisationerna.

Arrangörer:

Ideell Arena, Riksidrottsförbundet, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Mer information om Ideella Trädgården finns på: http://www.ideellatradgarden.se/