Fenix Alumni
Digitalisering – källa eller slukhål för förändring och engagemang i civilsamhällets organisationer?

DATUM: 08 December 2017

TID: 09:30-20:00

VAR: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm


MEDVERKANDE: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL och Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi, Södertörns högskola


KOSTNAD: 1500 kr (Lunch, fika och middag ingår)


KONTAKT:
070-4619453
katarina.gustafsson@ideellarena.se


Varmt välkommen till Fenix Alumni den 8 december, som i år har tema digitalisering. Fenix Alumni är mötesplatsen för tidigare Fenixresenärer. En mötesplats där vi med fokus på de strategiska kärnfrågorna, tillsammans med nya och gamla kollegor från ideell sektor, delar erfarenheter och får nya perspektiv.

Tema och upplägg

Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och något som påverkar alla delar av samhället.  För att på bästa sätt leda och organisera civilsamhällets organisationer med fokus på uppdraget behöver ledare i ideell sektor därför fundera över förhållningsätt i relation till arbetet med digitaliseringen. Är digitalisering en operativ eller strategisk fråga? Båda? Var i den egna organisationen/verksamheten förs diskussionerna/fattas besluten som rör dessa frågor? Är våra digitala verktyg egentligen något väldigt enkelt och självklart att förhålla sig till – ungefär som att vi har el eller avloppsrör – eller handlar det om något oerhört komplext och svårt vi måste klara av att hantera och utveckla?

Parallellt med den tekniska utvecklingen sker allt mer engagemang via sociala medier. Mycket av engagemanget verkar på samma gång vara storskaligt och kortsiktigt, samtidigt som det i stor utsträckning bygger på ord kopplade till känslor som kärlek och uppskattning. Dessa positiva ord har framgångsrikt använts för att skapa engagemang i lösa nätverk eller ad-hoc organisationer. Frågan är om det också kan påverka organiseringen i det etablerade civilsamhället.

Medverkande

I årets Fenix Alumni medverkar två personer som på olika sätt jobbar med styrning och ledning med fokus på digitalisering. Åsa Zetterberg, tidigare sektionschef på center för eSamhället på avdelningen för digitalisering hos Sveriges kommuner och landsting (SKL), med flera års erfarenhet av att jobba med förändringsarbete kopplat till digitalisering. Hon är ledamot i regeringens digitaliseringsråd med uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Under träffen får vi ta del av Åsas arbete med att skapa förändring hos SKL och hennes erfarenheter av viktiga strategiska vägval. Tillsammans med Åsa arbetar vi med strategiska frågor kring digitaliseringen utifrån de enskilda utmaningar som varje deltagare tagit med sig.

Samtidigt vill vi lyfta upp frågan om vilken typ av styrning, ledning och beredskap det digitala engagemanget innebär för ideella organisationer. Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi och forskare vid förvaltningsakademin vid Södertörns högskola, kommer därför genomföra fokusgrupper kring frågan om hur ett känslobaserat engagemang påverkar organiseringen i etablerade civilsamhällsorganisationer på lång sikt. Samtalen ingår som en del i Noomis forskningsprojekt om engagemang på sociala medier och vad som händer när känslor tar en allt större plats i en organisations synliga arbete.

Genom att bidra till forskning om ideell sektor på detta sätt ges en unik möjlighet att samtala om hur normer för organisering påverkas av det kortsiktiga, storskaliga och känslobaserade engagemanget på sociala medier.

Förbered dig innan träffen

För att årets Fenix Alumni och det ömsesidiga erfarenhetsutbytet ska bli så givande som möjligt för alla deltagare önskar vi att ni redan innan träffen funderar på och definierar en utmaning/de utmaningar din organisation står inför i relation till digitaliseringen.

Anmäl dig senast 1 december

Anmälan är stängd och arrangemanget genomfört. 

Maxantalet är 20 deltagare. Anmälan är bindande.

Frågor?

Har du frågor kontakta Katarina Gustafsson, programansvarig för Ideell Arenas utvecklingsprogram och programledare för Fenixprogrammet katarina.gustasfson@ideellarena.seeller Anna Carlstedt, programledare Fenixprogrammet anna.carlstedt@esh.se

Vi ser framemot att ses och hoppas du har möjlighet att delta!

Varmt välkommen önskar Katarina och Anna.