Strategiforum
Forskningsfronter & Paradoxer

DATUM: 24 November 2011

VAR: franzéngatan 6, stockholm


KONTAKT:
jan.strom@ideellarena.se


Forskningen om strategi utvecklas ständigt, nya frågor belyses, otrampade stigar utforskas. Den mesta forskningen studerar olika perspektiv på företag. Går denna att applicera på ideella organisationer och folkrörelser? Med hjälp av en av Sveriges främsta strategiforskare får vi en bild av var forskningsfronten ligger idag, dess ”state-of-the-art”. Utifrån det för vi sedan tillsammans ett samtal om hur relevant detta är för våra verksamheter.

Medverkande

Patrick Regnér, Associate Professor, Department of Marketing and Strategy, Handelshögskolan i Stockholm.

”Patrick Regnérs forskning visar att strategiförändringar inom företag typiskt sett växer fram i organisationernas periferi, snarare än i den centrala ledningen. Något som går emot den allmänna uppfattningen av hur strategier växer fram. Han har även utvecklat teorin kring hur strategier växer fram i företagens dagliga arbete, så kallad ”strategy practice”. Dessa nyskapande studier har, i stenhård internationell konkurrens, gjort honom till en internationellt erkänd forskare inom strategiområdet. […] Patrick Regnér är en flitigt citerad forskare och har med artiklar i ledande tidskrifter som Journal of Management Studies och Strategic Management Journal vid upprepade tillfällen visat att hans forskning är i absolut världsklass.”