Almedalen
Förtroendevald i stormens öga

DATUM: 30 Juni 2015

TID: 08:30-13:30

VAR: Ideella trädgården, ingång från Almedalen, Birgers gränd 7, Visby


MEDVERKANDE: Erik Wagner, Sara Haraldsson, David Sundén, Kristina Ljungros, Anna Magnusson, Johan von Essen, Aron Schoug, Johanna Hållén, Karin Karlsson, Johan Fyrberg, Linda Bell, Karin Larsdotter, Ludvig Sandberg, Cissi Askwall, Fredrik Kron, Anna Fyrberg Yngvall, Ola Segnestam Larsson och Ulrika Erksell


KOSTNAD: Gratis


KONTAKT:
ulrika.erksell@ideellarena.se


Förtroendevalda är det svenska civilsamhällets fundament. Men varför uppmärksammas de så sällan? Och är den traditionella modellen för förtroendevalda under belägring? Under förmiddagen den 30 juni debatteras de förtroendevaldas roll, en antologi om förtroendevalda lanseras och en forskarakut för organisationer i nöd genomförs.

Programmet genomförs i Ideella trädgården och modereras av Ulrika Erksell, IDEELL ARENA, och Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms universitet.

Ideella trädgården genomförs för tredje året i rad och är mötesplatsen för civilsamhället. Tillsammans står Riksidrottförbundet (RF), Forum – idéburna organisationer med social in­riktning och IDEELL ARENA värdar för Ideella träd­gården.

Hela veckans program finns ideellatradgarden.se

Utöver programpunkterna med tema förtroendevalda i stormens öga bjuder vi tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och VINNOVA in till lunchmingel 12:00-13:30

Program

08:30 – 09:00 (frukost serveras)

Är de förtroendevalda det svenska civilsamhällets kärntrupp eller folkrörelsens sista bastion?

Debatt för och emot den svenska modellen. Vilka värden står på spel när den traditionella modellen för förtroendevalda är under belägring? Två lag med debattörer drabbar samman. Medverkar gör Erik Wagner, IOGT-NTO, Sara Haraldsson, Maktsalongen, David Sundén, Forum och Kristina Ljungros, RFSU

09:15 – 10:15

Behövs det mer forskning om förtroendevalda i Sverige?

Åtta forskare har i sex kapitel sammanställt forskningen om förtroendevalda i en ny bok. Under seminariet diskuterar vi ett antal frågor som är aktuella utifrån boken. Vem får bli förtroendevald i Sverige och vilka är de? Hur kan förtroendevalda bidra till engagemanget? Är de bra entreprenörer och chefer? Håller de förtroendevaldas roll på att förändras? Medverkar gör Johan von Essen, Ersta Sköndal högskola, Aron Schoug, Stockholms universitet samt Karin Karlsson, RF/SISU idrottsutbildarna.

10:30 – 11:30

Hur kan forskning stärka förtroendevalda i Sverige?

Många ideella organisationer upplever utmaningar relaterade till den traditionella modellen för förtroendevalda. Det kan handla om homogenitet, bristande engagemang och innovationströghet. Hur kan forskning bidra till att utveckla de förtroendevaldas roll och funktion?

Två förtroendevalda i nöd presenterar sina problem och utmaningar. I gengäld erbjuds de forskningsrön, akademiska perspektiv och kritik av grundläggande antaganden av en panel av forskare. Medverkar gör Johan Fyrberg, generalsekreterare Gymnastikförbundet, Anna Magnusson, ordförande KFUM , Johan von Essen, Ersta Sköndal högskola, Anna Fyrberg Yngvall, Ersta Sköndal högskola och Aron Schoug, Stockholms universitet.

12:00 – 13:30

Hur får vi in civilsamhällets expertis i forskning och innovation?

IDEELL ARENA, Vetenskap & Allmänhet, VINNOVA bjuder in till lunchmingel.

Framtidens samhällsutmaningar kräver att forskare samverkar, bland annat med civilsamhället som har expertis inom skilda områden. Hör om möjligheter för ideella sektorn att medverka i forskningsprojekt, ta del av erfarenheter och samtala om hur samverkan kan främjas framöver. Medverkar gör Linda Bell, enhetschef EU-relationer, VINNOVA, Karin Larsdotter, verksamhetsutvecklare, Vetenskap & Allmänhet, Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO samt Ola Segnestam Larsson, forskare Ersta Sköndal högskola samt SCORE.

Leder samtalet gör Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet och Fredrik Kron, verksamhetschef, IDEELL ARENA.

Om Ideella trädgården

Genom den Ideella trädgården vill vi skapa den självklara mötesplatsen för civilsamhället för att diskutera, utbyta erfarenheter och öka kun­skapen om civilsamhället tillsammans med forskare, politiker, myndig­hetsrepresentanter, aktivister, journalister och näringsliv. Genom veckans program tror vi att ni kan bidra med både intressanta samtal och inslag som behövs för att öka och dela kunskapen om civilsamhället och bredda civilsamhällesdebatten. Årets övriga arrangörer är: Raoul Wallenberg Akademin, Famna, Ideell kulturallians, Hela Sverige ska leva, Djurskyddet i Sverige, KFO, Arbetsgivarallisen, SOS Barnbyar, Nätverket idéburen sektor, Förbundet St Lucas, ABF, Svenska Skateboardförbundet, Svenska Konståkningsförbundet och Svenska Ishokeyförbundet.