Verktygslådan Live
Hyresgästföreningens målstyrning – erfarenheter från en modell för bättre verksamhetsstyrning

DATUM: 14 November 2011

VAR: Hyresgästföreningen, Norrlandsgatan 7, Stockholm


Verksamhetsplanering, uppföljning, medlemsrekrytering, kommunikation, påverkansarbete är alla instrument för att våra organisationer ska uppfylla sitt syfte på bästa sätt. Konsultfirmor och rådgivare presenterar ofta modeller som 
man ska kunna använda oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver. Vi tror därför att det är minst lika viktigt att 
få en bild av hur modeller och teorier fungerar i verkligheten. Vi tror också att det är viktigt att lyssna till kritiska 
röster för att se begränsningar i system och modeller.

IDEELL ARENA:s verktygslådan Live erbjuder både erfarenheter från praktiken och externa kommentarer. Vi tror det kan vara en spännande källa till inspiration. I höst rivstartar vi med 
två teman från vår nuvarande värdorganisation, Hyresgästföreningen. De båda inspirationsträffarna äger rum samma dag efter varandra och kan avnjutas enskilt, 
men de hänger också ihop, vilket gör att man kan se dem som ett paket om man så önskar.

Verktygslådan Live, frukostträff 14 november: Hyresgästföreningens målstyrning – erfarenheter från en modell för bättre verksamhetsstyrning.

Verktygslådan Live, lunchträff 14 november: Hyresgästföreningen Sveriges bästa på internkommunikation – hur gick det till?