Övrigt
Ideellt Forum

DATUM: 21 November 2018

TID: 8.00-17.00

VAR: Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm


KONTAKT:
0707985387
andreas.linderyd@ideellarena.se


Ideellt Forum är ett samarrangemang av Ideell Arena, PwC och Swedbank som anordnas årligen. Vi belyser och diskuterar aktuella frågor inom den ideella sektorn och vår ambition är att det ska vara en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Ideellt Forum anordnas för 17:e året i rad.

På Ideellt Forum uppmärksammas även framstående redovisningar i den ideella sektorn genom att utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” delas ut. PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sina redovisningar.

Under förmiddagen hålls årsredovisningsseminarium av PwC och seminarium om organisationers juridik – utmaningar och stöd av Swedbank. Ideell Arena har ansvar för eftermiddagens program som är på temat: Frihet och ansvar för ideella organisationer – en större berättelse om tillit och kontroll i samhället. 

Läs mer om programmet och anmäl dig hos PwC här. Ideell Arenas partnerorganisationer får 20 % rabatt på deltagaravgiften. Sista anmälan den 12 november.