Övrigt
Ideellt forum – Styrning och rapportering i det civila samhället

DATUM: 22 November 2017

TID: Ideellt forum: 1300-1700, Parallella seminarier 0900-1200

VAR: Swedbank, hiss B, plan 5, Regeringsgatan 30-32, Stockholm


KOSTNAD: IDEELL ARENA partnerorganisationer får 20% rabatt på avgifterna; Förmiddag: 400 kr, Eftermiddag: 700 kr, Heldag inklusive måltider: 1000 kr,


KONTAKT:
andreas.linderyd@ideellarena.se


Till anmälan

Den 22 november öppnar dörrarna till 2017 års Ideellt Forum.  Årets tema är ”Styrning och rapportering i det civila samhället – att navigera rätt bland ökade krav och förväntningar”.

Några av de frågeställningar vi kommer belysa under dagen:

  • Hur påverkas ledning och styrning i civilsamhället av högre förväntningar på dokumentation och rapportering?
  • Vad berättar våra nyckeltal om vad vi gör och vill förändra?
  • Vad innebär de nya kraven på hållbarhetsrapport, hur mäter vi hållbarhet och vad måste vi rapportera?
  • Hur erhåller man utmärkelsen årets redovisning i den ideella sektorn?

Kom och lyssna på forskare, träffa organisationsföreträdare, diskutera redovisning och hur den kommuniceras, effektrapportering, hållbarhetsredovisning och se vem som tilldelas utmärkelsen årets redovisning inom den ideella sektorn. Programmet till Ideellt forum hittar du här

Under förmiddagen arrangeras två parallella förmiddagsseminarier:

Till anmälan