Idéseminarium
Idéseminarium och partnerskapsmöte

DATUM: 21 April 2020

TID: Lättare lunch från 12:30. Idéseminariet hålls 13:00–14:45 och partnerskapsmötet 15:00–16:00.

VAR: F7 Möten och konferens, Fleminggatan 7, Stockholm. Lokal Ljusgården.


KOSTNAD: Kostnadsfritt för partners i Ideell Arena, 500 kronor för övriga. Vid avanmälan efter den 17 april faktureras 250 kronor.


21 april är det dags för Ideell Arenas partnerskapsmöte och ett idéseminarium i anslutning till det. På partnerskapsmötet samlas Ideell Arenas partners för att fatta beslut om kommande verksamhetsår. På årets möte väljs ny ordförande efter Inger Ashing, styrgrupp, och beslutas om en ny långsiktig målsättning. Läs mer om valet av ny ordförande och styrgrupp, och hur du nominerar, här.

Ideell Arena består i början av 2020 av 96 partners och alla organisationer har rätt att delta med var sitt ombud och har var sin röst på mötet, plus ytterligare representanter som är välkomna som åhörare.

Handlingar och förslag till föredragningslista kommer att skickas ut senast 31 mars.

Ideell Arenas stadgar finns att läsa här.

Idéseminarium
På idéseminariet hålls en workshop där fokus kommer att vara Ideell Arenas långsiktiga målsättning år 2021–2025. Vi kommer tillsammans att diskutera vägar framåt för att stärka partnerskapet, forskningens strategiska betydelse för utvecklingen av civilsamhället och att under de kommande åren ägna extra uppmärksamhet åt sektorns förtroendevalda ledare.

I mån av plats är idéseminariet öppet för andra än Ideell Arenas partnerorganisationer.

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan!

Kontakt
Har du frågor kring idéseminariet är du välkommen att kontakta Andreas Linderyd, på 070 798 53 87 eller andreas.linderyd@ideellarena.se. Om du har frågor kring partnerskapsmötet är du välkommen att kontakta Karin Forsberg, på 070 338 26 26 eller karin.forsberg@ideellarena.se.