LedarskapsArenan
LedarskapsArenan 2019: Tema ansvar

DATUM: 07 Februari 2019

TID: 9.30-16.00

VAR: Stockholm


KONTAKT:
andreas.linderyd@ideellarena.se


LedarskapsArenan är årets stora mötesplats för ledare i civilsamhället. 2019 har LedarskapsArenan temat ansvar.

Vilket ansvar har vi som ledare i civilsamhället för större frågor i samhället? Kan och bör vi ta ansvar för att stärka demokrati, samhällsengagemang och ett inkluderande samhälle? Hur och vad betyder ansvaret i så fall för det val vi gör som ledare?

Under dagen läggs mycket tid på det nära samtalet och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Deltar gör även forskare som bidrar med nya intressanta resultat av betydelse för civilsamhället, bland annat om det ideella engagemanget i Sverige och våra grannländer.