LedarskapsArenan
LedarskapsArenan blir Arenan för civilsamhälle och vetenskap

DATUM: 01 Februari 2011

VAR: Ersta Sköndal Diakoni, Erstagatan 1N, Stockholm


KOSTNAD: Gratis


KONTAKT:
073-939 58 65
ulrika.erksell@ideellarena.se


Inbjudan

Tisdag – Onsdag den 1-2 februari 2012 arrangerar IDEELL ARENA en konferens om var forskningsfronten kring civilsamhället befinner sig idag och inriktningen på forskningen framöver. Efter överläggningar med Vetenskapsrådet har vi kommit överens om att låta den tidigare annonserade LedarskapsArenan utvecklas till ett gemensamt arrangemang med titeln Arenan för civilsamhälle och vetenskap – ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet och IDEELL ARENA. Samarbetet utgör en mycket intressant möjlighet för IDEELL ARENA och är i bästa fall inledningen på ett mer långsiktigt utbyte.

En klassisk LedarskapsArena i IDEELL ARENAs regi skjuts således något på framtiden, och istället ges partners i IDEELL ARENA möjlighet att kostnadsfritt delta i en tvådagarskonferens med
• initierade samtal mellan den svenska och internationella forskningsfronten och ledargestalter från civilsamhället
• unik möjlighet att påverka innehållet i Vetenskapsrådets forskningsanslag för de kommande åren.

Konferensens dag 1 är öppen för flera deltagare från IDEELL ARENAs partners. Ytterligare trettiotalet utvalda organisationer bjuds in jämte tiotalet statliga myndigheter och en grupp forskare. Dag 2 representeras era åsikter av en ”delegat”. Inbjudan kommer med post inom kort, anmäl er därefter snarast möjligt med fritt antal deltagare dag 1 och en delegat till middag och deltagande i diskussionerna dag 2.

Se program här

Sammanfattning

”Att äta ett ekologiskt äpple från Nya Zeeland är en absurd upplevelse”

Orden är Emil Jensens från LedarskapsArenan som genomfördes på Ersta konferens den 1 februari i IDEELL ARENAs regi. Emil var konferencier och sammanhållande länk, som med en skör balans mellan skämt och allvar höll ihop en dag där skarpa och konkreta frågor om ledarskap stod i centrum i ett antal seminarier och plenumaktiviteter.

Dagen efter genomfördes Arenan för civilsamhälle och vetenskap – ett samarbete med Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Där var utgångspunkten att utifrån ny eller planerad forskning föra öppna samtal kring vad dess implikationer och möjligheter är. I den sista skälvande timmen uttryckte Mikael Olsson, programledare för Sveriges Radios program Konflikt en av de viktigaste slutsatserna han dragit efter att ha följt konferensen i två dagar. Kommentaren ska ses mot bakgrunden av att båda näringslivet och nationalstaternas gränser mellan nationerna suddats ut: ”Behovet av en stark transnationell ideell organisering är stort.”

Utvärderingen av de båda evenemangen har några tydliga slutsatser. Arrangemanget som helhet var mycket väl riggat och personer som Emil och Mikael med ett utifrånperspektiv bidrog till att skapa intresse och nyfikenhet. Det underströk hur viktigt det är att föra ihop praktiker och forskare så att ett utbyte kan ske. Men som så ofta trycker många även på hur viktigt det är med utbytet med kollegor från andra organisationer. Ett enskilt seminarium lyfts fram särskilt. Det handlade om målstyrning och ett öppet samtal om för- och nackdelar fördes kring detta fenomen i samarbete med en forskare.

TACK alla ni som medverkade och på olika sätt bidrog till två kanondagar.

Nedan följer några röster från utvärderingarna:

”Gör mer! Praktiker behöver förstå hur de kan ha nytta av forskningen.”

”VIKTIG mötesplats! Bra koncept, vacker och lockande inbjudan, kittlande rubriker, hög kvalitet, forskare + praktiker = busbra, bra miljö och centralt, kul deltagare – möjlighet till ny, härlig kunskap och kontakt och vill gärna ha mer och fler arenatillfällen.”

”Jättebra ordnat och intressant. En tanke som slog mig – fast det kan vara helt galet och ogenomförbart – var att man kanske kunde testa att vända på det. Dvs. att praktikerna fick presentera sin verksamhet och/eller sina projekt (eller något problemområde/frågeställning), och låta forskarna kommentera, lyssna och diskutera – och förstås ta med sig hem vilka problem som finns ute i verkligheten, för fortsatt forskning.”

”Alltid trevlig stämning på Arenan!”