Övrigt
Organisering och ledning av ideella verksamheter

DATUM: 02 Oktober 2019

VAR: Ersta Konferens


KONTAKT:
truls.neubeck@ideellarena.se


Den 2 oktober 2019 möts vi på Ersta Konferens i Stockholm för att tillsammans med forskare och kollegor ta del av och diskutera betydelsen av de forskningsresultat som 6 års forskningssamarbete med praktiken gett oss.

Teman som kommer belysas

  • gränslandet mellan kommersiellt och ideellt
  • jämställdhet och mångfald i ideell sektor
  • medlemskap och nya engagemangsformer
  • spel och andra finansieringskällor
  • volontärer och stiftelser i näringsliv och civilsamhälle

Konferensen arrangeras i samband med ett flerårigt forskningssamarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola, Cancerfonden, Röda Korset, Golfförbundet, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Riksidrottsförbundet, och Vårdförbundet.

Markera den 2 oktober i kalendern och håll utkik så kommer inbjudan, program och anmälan under våren.

Varmt välkomna!