Ung Med Makt 2018

Är du en ung ledare som står inför stora utmaningar i ditt uppdrag?

Ung med Makt stärker dig i ditt ledarskap inom ideella sektorn under ett års tid genom mentorskap, kompetens- och ledarskapsutveckling. Ung med Makt vänder sig till unga ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordföranden och stärker dig genom fem gemensamma träffar och en personlig mentor.

Syfte

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får:

  • Stöd i ledarutvecklingen från en personlig mentor
  • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning
  • Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp och ledarskapsutveckling
  • Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

Mål för resp träff hittar du här

Ladda ner programfoldern här

Kurstillfällen

Träff 1: Skapa plattform, 8-9 mars

Träff 2: Individ, 3-4 maj

Träff 3: Organisation, 6-7 september

Träff 4: Omvärld, 25-26 oktober

Träff 5: Avslut, 6 december (heldag)

Vem är du?

Ung Med Makt är ett mentor- och ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Upplägg

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Programmet består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det förekommer hemuppgifter mellan träffarna. Du träffar din mentor under hela programperioden. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare. Alla träffar sker i Stockholmsområdet.

Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Du och din mentor kommer att ses 6-8 gånger under året.

Vilka står bakom Ung med Makt?

Ung Med Makt arrangeras av Ideell Arena och LSU i samverkan med PwC och Tollare Folkhögskola.

Ansökan och antagning

Ansökan sker senast 2:a februari 2018 genom ett formulär på LSU:s hemsida. Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju. Besked om antagning sker senast 9:e februari.

Kostnad

5 000 kr för LSU:s medlemmar och IDEELL ARENA:s partnerorganisationer. 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, mat, boende, en egen mentor och litteratur till ett värde av 23 000 kr). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker 3 veckor före programstart.

Programledning och kontakt

Välkommen att höra av dig till programledarna Anna Carlstedt (Ideell Arena) eller Tomas Hultman (LSU) om du har några frågor, anna.carlstedt@esh.se eller tomas.hultman@lsu.se, 070-460 65 81.

Ung Med Makt arrangeras av IDEELL ARENA och LSU i samarbete med PwC och Tollare Folkhögskola

partnerskapsmote         LSU enbart LSU          PwC     tollare

Deltagare och mentorer om Ung Med Makt

Läs intervjuer med 2015-års deltagare här.

Lyssna på några av 2014 års deltagare och vad programmet inneburit för dem. Klippet är ca 4 min.

Lyssna på Erik Wagner, tidigare mentor, om hans tankar kring mentorskapet. Klippet är 2.11 minuter.

Tidigare genomförda utbildningar

Ung Med Makt 2014

Ung Med Makt 2015

Ung Med Makt 2016

Ung Med Makt 2017