Intervju med Cecilia Halldner och Thomas Hansson

Cecilia Halldner och Thomas Hansson, Sensus

Ideella sektorns ledare måste tala tre språk samtidigt

Erik Sjöstrand, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, föreläste om konstruktionen av det ideella ledarskapet, de två typerna av ledarskap som urskiljs inom idrotten (coach och team) och hur de skiljer sig från den dominerande diskursen om ledarskapsideal. Han illustrerade den rävsax ledarna sitter i när de ska hantera både professionella strukturer som talar ”ekonomiska” och ideella, som talar ”ideellska”.

Cecilia Halldner och Thomas Hansson, Sensus

Cecilia Halldner, Sensus regionchef för Östergötland och norra Småland, och Thomas Hansson, Sensus regionchef för Småland och Öland, deltog i seminariet och diskuterade kring ledarskap och utmaningar:

– Erik Sjöstrand tydliggör oss som professionella och ideella ledare. Han talar om rävsaxen mellan två strukturer, den professionella och den ideella. Men jag ser även en tredje del, den värld som ger oss pengarna, i vårt fall det offentliga – den offentliga sektorns perspektiv kom fram i samtalet vi hade vid bordet. Det blev tydligt att vi måste prata de tre språken parallellt, sa Thomas Hansson.

– De ekonomiska ramarna är den verklighet vi också måste navigera i, sa Cecilia Halldner. Vi har arbetsgivaransvaret. Studieförbunden är en stor bransch med många anställda. Det finns en knepighet med fritt och frivilligt – där vi som ledare har hela det arbetsrättsliga med oss, kollektivavtal, lönerevisioner… det går inte alltid hand i hand med våra ekonomiska förutsättningar. Ledarskap är hela den delen med ansvarstagande också.

Erik Sjöstrands föreläsning går att se i efterhand via länken här nedan.

– Det är skönt med de här samtalen kring bordet – vi delar samma värld och kan snabbt komma in i väsentliga diskussioner, sa Thomas Hansson. LedarskapsArenan ger ett perspektiv, jag får höra saker som jag inte får höra någon annanstans, det är omistligt. Och nätverket, det är jätteviktigt. Vi har alla en gemensam utgångspunkt som gör samtalen bra. Men det är viktigt att den här dagen inte lever sitt eget liv, diskussionen måste fortsätta.

– Våra frågor är framåtriktade, jätteviktiga och angelägna, menade Cecilia Halldner. Även hon uppskattade LedarskapsArenan:

– För att få inspiration, förståelse för vad som ligger framför oss – och för att möta andra. Att få andras reflektioner är jätteviktigt. Här kan det dyka upp något oväntat, som ger mig impulser – och så kan jag se saker på ett nytt sätt.

Se filmerna från LedarskapsArenan 2015