Intervju med Frank Åkerman

Frank Åkerman

Viktiga samtal och nätverkande

Frank Åkerman, generalsekreterare för Hela Människan, besökte i år LedarskapsArenan för första gången. Vad tar du med dig härifrån?

Frank Åkerman

– Jag var på seminariet som handlade om normkritiskt ledarskap. Man tror verkligen att ”det här har vi koll på” – men det var så mycket att reflektera kring och prata om. Jag har också lyssnat på Mikael Sandgren från Rädda Barnen, det seminariet handlade om hur man skapar världens bästa arbetsplats, om att ge feedback och att ställa frågor. Och hur jag som ledare kan stimulera så att vi tillsammans skapar världens bästa arbetsplats.

Fredrik O Andersson, forskarassistent och lärare vid University of Wisconsin Milwaukee gav intressanta perspektiv på en amerikansk, mer individualistisk modell av organisation och ledarskap, menar Frank Åkerman:

– Jag gjorde en del reflektioner – jag vill hellre stå för ett ledarskap och en organisation som är ”vi”, jag värnar det vi står för och vill att vi har en vi-organisation.

Kommer du att gå på fler LedarskapsArenor?

– Absolut! Nätverket och samtalen som pågår här är viktiga. Jag har träffat nya personer och tvingats in, på ett positivt sätt, i sammanhang och samtal.