Intervju med Lisa Sjöblom och Kjell-Åke Waldner

”Alla lär in och alla lär ut”

– Jag vill att deltagarna ska känna att varje träff är så värdefull att de prioriterar att komma även om de har mycket att göra. Träffarna ska vara skräddarsydda för gruppen och ge deltagarna redskap att ta med sig det dagliga arbetet.

Det säger Lisa Sjöblom, som är processledare i IDEELL ARENAs nätverk för verksamhetsutvecklare. Hon har tidigare själv varit deltagare i nätverket.

– Syftet med nätverket är att ge deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande positioner. Det som är speciellt är att det bygger på att det finns ett starkt förtroende mellan deltagarna, vilket gör att man även vågar dela med sig av och bolla svårigheter. Det förtroendet är IDEELL ARENA bra på att skapa, förklarar Lisa och fortsätter:

– Vi tar också in externa föreläsare som sporrar deltagarna och kan ge dem nya infallsvinklar på olika frågeställningar. Mycket handlar om att få redskap för att få områden som planering, uppföljning och verksamhetsutveckling att bli mer strategisk. Det kan alltså handla om hur man sätter bra mål, skapar bra resultat och driver förändringsarbete i en organisation.

– Temana varierar från gång till gång, bland annat har vi pratat om hur vi kan bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete, förbättra och mäta medarbetar- och ledarskap samt hur storytelling kan användas som redskap.

Kjell-Åke Waldner, kvalitetsansvarig på Sensus, gick med i nätverket 2013.

– Det är alltid intressant och värdefullt att träffas i nätverksform. Det får en att se saker med andra ögon. Det ger möjlighet till bra samtal – man kan säga att alla lär in och alla lär ut.

Genom nätverket fick Kjell-Åke och de övriga deltagarna under hösten möjlighet att kostnadsfritt delta i en stor kvalitetskonferens.

– Det var fantastiskt att en av deltagarna i vårt nätverk kunde öppna upp för den möjligheten, både värdefullt och uppskattat.

Kjell-Åke uppskattar också möjligheten till erfarenhetsutbyte.

– Om någon prövat något som fungerat bra så kan den berätta om det. Det kan vara idéer om hur saker fungerar praktiskt. Dessutom är det kul att träffa kollegor som arbetar med liknande utmaningar.