Kalendarium

Ideellt Forum

Ideellt Forum är ett samarrangemang av Ideell Arena, PwC och Swedbank som anordnas årligen. Vi belyser och diskuterar aktuella frågor inom den ideella sektorn och vår ambition är att det ska vara en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Ideellt Forum anordnas för …

Läs mer

Bokrelease: Ideellt engagemang i Skandinavien är i världsklass

Den 29 november klockan 16.00 bjuder Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ideell Arena in till bokrelease och mingel. Välkommen att träffa och samtala med såväl redaktörer och författare som företrädare för civilsamhället. I boken Civic Engagement in Scandinavia utforskar forskare från Sverige, Norge och Danmark det höga ideella engagemanget i Skandinavien och hur …

Läs mer

Fenix Alumni 2019: Guardians of democracy

Fenix Alumni är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte där tidigare Fenixdeltagare kan fortsätta utmanas i det egna ledaruppdraget. Du ges möjlighet att diskutera organisationers långsiktiga utmaningar och strategiska kärnfrågor med både gamla och nya kollegor i sektorn. Vi gästas på den här träffen av Markus Ketola som många av er träffat på Fenixresor till Belfast. Medverkar …

Läs mer

LedarskapsArenan 2019: Tema ansvar

Välkommen på årets stora konferens för civilsamhällets ledare! Tillsammans skapar vi LedarskapsArenan – en mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande om ansvaret det innebär att vara ledare i ideell sektor. 2019 har LedarskapsArenan temat ansvar. LedarskapsArenan inleds med mingel, introduktion och teaterinspiration. Förmiddagen vigs åt samtal om det starka ideella engagemanget i …

Läs mer