Kalendarium

Inbjudan juristnätverk – 17 juni

Ideell Arena bjuder nu in jurister hos partnerorganisationer till att delta i ett juristnätverk. Ideell Arena är ett samarbete mellan över 90 nationella riksorganisationer i ideell sektor. Ett av samarbetets huvuduppdrag är att ordna nätverk för ledare i ideell sektor. Samtidigt som jurist uppdraget i ideell sektor har stora likheter …

Läs mer

Civilsamhället i samhället; kunskap och handling

Vad är civilsamhällets roll i morgondagens samhälle och vilken kunskap behövs för detta? Tillsammans diskuterar vi frågor om forskningssamarbete, kunskapsbaserad verksamhet och ideell sektors framtid. Tillsammans genomför ledare i ideell sektor ett samtal om framtiden för civilsamhället i samhället. Utifrån forskning om hur vetenskaplig kunskap produceras och används, samt inspel …

Läs mer

Framtidens städer och civilsamhället

Den 17 september genomförs en workshop om vilka frågor som behöver belysas när framtidens städer växer fram och planeras. Tillsammans med forskare vid centret ReInvent, Södertörns Högskola, bjuder vi in strategiska ledare från Ideell Arenas partnerorganisationer att under en eftermiddag utforska frågor och behov vid planeringen av framtidens städer. Mer …

Läs mer

Organisering och ledning av ideella verksamheter

Den 2 oktober 2019 möts vi på Ersta Konferens i Stockholm för att tillsammans med forskare och kollegor ta del av och diskutera betydelsen av de forskningsresultat som 6 års forskningssamarbete med praktiken gett oss. Teman som kommer belysas gränslandet mellan kommersiellt och ideellt jämställdhet och mångfald i ideell sektor …

Läs mer