Kalendarium

Idéseminarium och partnerskapsmöte

21 april är det dags för Ideell Arenas partnerskapsmöte och ett idéseminarium i anslutning till det. På partnerskapsmötet samlas Ideell Arenas partners för att fatta beslut om kommande verksamhetsår. På årets möte väljs ny ordförande efter Inger Ashing, styrgrupp, och beslutas om en ny långsiktig målsättning. Läs mer om valet …

Läs mer