Kalendarium

Verktygslådan live – uppföljning GDPR

Det har nu gått en hel sommar sedan GDPR trädde i kraft. I anslutning till Ideell Arenas mötesplats om GDPR i våras kom det önskemål om ett uppföljande samtal för ytterligare erfarenhetsutbyte. Kom och ta del av andras lärdomar, ställ alla dina frågor och passa på att gemensamt reflektera om …

Läs mer

Eftervalsanalys med Erik Amnå

Rösterna är nu färdigräknade i ett val som väckt många svåra och stora frågor om polarisering och vad som håller oss samman som samhälle. I valrörelsen har samtalet ständigt återvänt till innebörden av ett öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle. Civilsamhället är i framkant i diskussionen, något som i nästa steg …

Läs mer

Ideellt Forum

Ideellt Forum är ett samarrangemang av Ideell Arena, PwC och Swedbank som anordnas årligen. Vi belyser och diskuterar aktuella frågor inom den ideella sektorn och vår ambition är att det ska vara en mötesplats för forskare, praktiker och företrädare inom sektorn att träffas och utbyta erfarenheter. Ideellt Forum anordnas för …

Läs mer

LedarskapsArenan 2019: Tema ansvar

LedarskapsArenan är årets stora mötesplats för ledare i civilsamhället. 2019 har LedarskapsArenan temat ansvar. Vilket ansvar har vi som ledare i civilsamhället för större frågor i samhället? Kan och bör vi ta ansvar för att stärka demokrati, samhällsengagemang och ett inkluderande samhälle? Hur och vad betyder ansvaret i så fall …

Läs mer