Kalendarium

LedarskapsArenan 2020 – Identitet

Den 30–31 januari träffas vi på Sånga-Säby längs Mälarens strand, där vi ges tid för långa gemensamma samtal, måltider och informella erfarenhetsutbyten i en inspirerande miljö. Temat är identitet där vi i samspelet med forskare och andra ledare i civilsamhället möts i frågor om ”vilka vi är” och ”vart vi …

Läs mer

Fenix Alumni – Om professionalisering

12 februari bjuder Ideell Arena in Fenix Alumni till en heldag på temat professionalisering och civilsamhället i Sverige. Vi vrider och vänder på vad professionalisering kan vara, hur det kommer sig att professionalisering är en viktig fråga idag, vad professionalisering kan få för konsekvenser för civilsamhället i Sverige och vad …

Läs mer

Idéseminarium och partnerskapsmöte

21 april är det dags för Ideell Arenas partnerskapsmöte och ett idéseminarium i anslutning till det. På partnerskapsmötet samlas Ideell Arenas partners för att fatta beslut om kommande verksamhetsår. På årets möte väljs ny ordförande efter Inger Ashing, styrgrupp, och beslutas om en ny långsiktig målsättning. Läs mer om valet …

Läs mer