Kalendarium

Partnerskapsmöte, idéseminarium och 20-årsjubileum

Den 24 april, kl 11:30-15, välkomnar Ideell Arena såväl tidigare som nuvarande ledare, forskare, kollegor och samarbetspartners till Ideell Arenas 20-årskalas med lunch och tårta. Vi firar genom att tillsammans tänka och brottas med vägval, anekdoter och smarta människor. Tillsammans lyssnar och reflekterar vi över forskarnas bidrag och strävar efter att …

Läs mer

Är det svenska civilsamhället europeiserat?

Några dagar före det svenska EU-valet välkomnar Ideell Arena till ett strategiforum om civilsamhället och Europa. Utifrån ett forskningsprojekt och den nyligen publicerade boken Europeanization in Sweden – Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations presenteras ett antal slutsatser och teser om hur civilsamhällets organisationer både påverkar och påverkas av …

Läs mer

Framtidens städer och civilsamhället

Den 17 september genomförs en workshop om vilka frågor som behöver belysas när framtidens städer växer fram och planeras. Tillsammans med forskare vid centret ReInvent, Södertörns Högskola, bjuder vi in strategiska ledare från Ideell Arenas partnerorganisationer att under en eftermiddag utforska frågor och behov vid planeringen av framtidens städer. Mer …

Läs mer

Organisering och ledning av ideella verksamheter

Den 2 oktober 2019 möts vi på Ersta Konferens i Stockholm för att tillsammans med forskare och kollegor ta del av och diskutera betydelsen av de forskningsresultat som 6 års forskningssamarbete med praktiken gett oss. Teman som kommer belysas gränslandet mellan kommersiellt och ideellt jämställdhet och mångfald i ideell sektor …

Läs mer