Kalendarium

Kampen om kunskap? – Strategier för samverkan

Corona-krisen visar hur avgörande det är att forskare och andra delar av samhället  samverkar. För att få till hållbara lösningar på små och stora samhällsutmaningar behöver vi gemensamt skapa ny kunskap. Men hur går samverkan till i praktiken? Hur går dina tankar om det som nu måste göras? Välkommen att …

Läs mer

Öppet uppstartsmöte för säkerhetsnätverk

Ideell Arena bjuder nu in dig som jobbar som säkerhetschef, säkerhetssamordnare eller säkerhetsansvarig – du kan vara ordförande eller förtroendevald med ansvar för frågor inom säkerhet men även kanslichef, HR-chef eller liknande – till att delta i ett säkerhetsnätverk. För att nätverket ska kännas relevant för så många som möjligt …

Läs mer

Save the date: LedarskapsArenan 2021

LedarskapsArenan – den stora mötesplatsen för civilsamhällets ledare – kommer att hållas torsdagen den 4 februari, 2021. Vi ses dagtid i Stockholm och snart igen återkommer vi med ytterligare information om tider och plats. LedarskapsArenan 2021 planeras i samarbete med Handelshögskolan, Stockholm, och deras verksamhet Stockholm Center for Civil Society …

Läs mer