Kalendarium

Framtidens städer och civilsamhället

Workshop på Södertörns högskola 17 september 2019 För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Endast tre städer hade då över 10 000 invånare. I dag är det nästan tvärt om − 85 procent bor i tätorter. I Stockholmsområdet bor över två miljoner människor och prognoserna …

Läs mer

Organisering och ledning av ideella verksamheter

Den 2 oktober 2019 möts vi på Ersta Konferens i Stockholm för att tillsammans med forskare och kollegor ta del av och diskutera betydelsen av de resultat som ett unikt samarbete mellan akademi och praktik gett oss. Teman som belyses: Innovativ ideell samhällsförändring Jämställdhet och mångfald i ideell sektor Utbildning …

Läs mer

Save the date: LedarskapsArenan 2020

Välkommen på årets mötesplats för ledare i civilsamhället! 2020 har LedarskapsArenan temat identitet. Denna gång möts vi under 24 timmar – vilket ger oss möjlighet till ett längre och fördjupat samtal om de stora samhällsfrågorna såväl som de viktiga informella erfarenhetsutbytena. Tiden är torsdag 30 januari till fredag 31 januari …

Läs mer