Kalendarium

Anmälan till Fenixprogrammet öppnar

Tisdag 14 april öppnar anmälan till 2020-2021 års Fenixprogram, utvecklingsprogrammet för ledare i ideell sektor med idén i fokus.  Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här.

Läs mer

Partnerskapsmöte

21 april är det dags för Ideell Arenas partnerskapsmöte. Ideell Arenas styrgrupp har beslutat att mötet ska hållas på distans, via Microsoft Teams och kansliets personal arbetar med att förbereda mötet och ta fram stöd som garanterar att alla partners kan vara delaktiga och fatta beslut. Inför mötet kommer en …

Läs mer

Kampen om kunskap? – Strategier för samverkan

Corona-krisen visar hur avgörande det är att forskare och andra delar av samhället  samverkar. För att få till hållbara lösningar på små och stora samhällsutmaningar behöver vi gemensamt skapa ny kunskap. Men hur går samverkan till i praktiken? Vad står på spel och hur kan vi främja samarbete? Välkommen till …

Läs mer