Kalender för November 2017

Forskning som förändrar 2017

Välkommen till kunskapskonferens om civilsamhället den 9 november. Årets konferens har tema möjligheter och risker i samarbetet mellan det offentliga och ideell verksamhet. Konferensen är ett arrangemang i samverkan mellan Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Sveriges kommuner och landsting och Ideell Arena. Programmet bjuder på samtal kring IOP och ensamkommande …

Läs mer

Ideellt forum – Styrning och rapportering i det civila samhället

Den 22 november öppnar dörrarna till 2017 års Ideellt Forum.  Årets tema är ”Styrning och rapportering i det civila samhället – att navigera rätt bland ökade krav och förväntningar”. Några av de frågeställningar vi kommer belysa under dagen: Hur påverkas ledning och styrning i civilsamhället av högre förväntningar på dokumentation och rapportering? Vad berättar …

Läs mer