Kalender för Januari 2018

Möjligheter, målkonflikter och kulturkrockar i samarbetet mellan näringslivet och civilsamhället

Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin masteruppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas …

Läs mer

Fullbokat – Mötesplats GDPR

Ett erfarenhetsutbyte om vad den nya dataskyddsförordningen betyder för ledning och styrning av ideella organisationer. Vilka ställningstaganden behöver ideella organisationer göra? I och med att en ny förordning som GDPR träder i kraft ställs ledare i ideell sektor för nya utmaningar. Det handlar såklart om att ta ställning och fördela resurser …

Läs mer