RSS

IDEELL ARENA:s styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, IDEELL ARENA:s årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot projektets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en instruktion.

Styrgruppens instruktion 2013-2014

IDEELL ARENA:s styrgrupp 2013-2014

Stefan Bergh, ordförande styrgruppen, Cancerfonden, stefan.bergh@cancerfonden.se

Ken Bjerregaard, TCO, ken.bjerregaard@tco.se

Eva Blomqvist, IOGT-NTO, eva.blomqvist@iogt.se

Christine Eriksson, Lärarförbundet, christine.eriksson@lararforbundet.se

Ingela Holmertz, Röda Korset, ingela.holmertz@redcross.se

Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna, karin.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se

Niklas Lundgren, Studieförbundet Vuxenskolan, niklas.lundgren@sv.se

Gun Lundmark, Hyresgästföreningen, gun.lundmark@hyresgastforeningen.se

Anna Magnusson, KFUM Sverige, anna.magnusson@kfum.se

Fredrik Torberger, Scouterna, fredrik.torberger@nsf.scout.se

Kjell-Åke Waldner, Sensus Studieförbund, kjell-ake.waldner@sensus.se

Annika Wåhlin, Vårdförbundet, annika.wahlin@vardforbundet.se

Filip Wijkström, Handelshögskolan (adj), afw@hhs.se