RSS

IDEELL ARENA:s styrgrupp

På varje partnerskapsmöte, IDEELL ARENA:s årliga beslutsmöte, utses en styrgrupp med syfte att gentemot projektets samarbetspartners ansvara för att utvecklingsarbetet, verksamheten och ekonomin drivs på ett sådant sätt att det stämmer överens med samarbetsavtalets intentioner. På partnerskapsmötet preciserar partners uppdraget till den styrgrupp som utsetts i en instruktion.

Styrgruppens instruktion 2014-2015

IDEELL ARENA:s styrgrupp 2013-2014

Stefan Bergh, ordförande styrgruppen, Cancerfonden, stefan.bergh@cancerfonden.se

Thomas Bergström Sveriges MotorCyklister, tobergs1964@gmail.com

Eva Blomqvist, IOGT-NTO, eva.blomqvist@iogt.se

Christine Eriksson, Lärarförbundet, christine.eriksson@lararforbundet.se

Ingela Holmertz, Röda Korset, ingela.holmertz@redcross.se

Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna, karin.karlsson@sisuidrottsutbildarna.se

Niklas Lundgren, Studieförbundet Vuxenskolan, niklas.lundgren@sv.se

Anna Magnusson, KFUM Sverige, anna.magnusson@kfum.se

Sylvia Nylin, Svenska Turistföreningen, sylvia.nylin@stfturist.se

Fredrik Torberger, Scouterna, fredrik.torberger@nsf.scout.se

Kjell-Åke Waldner, Sensus Studieförbund, kjell-ake.waldner@sensus.se

Filip Wijkström, Handelshögskolan (adj), afw@hhs.se