Kunskapsutveckling

Att utveckla ledarskapet kräver ett ständigt sökande efter ny kunskap. Forskning om ideella organisationer och ledarskap kan bidra till förståelsen av den egna verksamheten och omvärlden. Den kan också innebära ett ifrågasättande av ideella organisationers tankesätt och handlingar.

Begrepp och modeller inom ledarskap är inte alltid anpassade för ideella organisationers verksamhet och vardag. Snarare är det så att ideella organisationer sällan finns representerade som exempel inom forskning eller universitetsutbildningar. Vi ser att det finns ett behov av mer forskning inom området ideella organisationer och ledarskap. Det gäller både forskning som ligger den vardagliga verksamheten nära och grundforskning. Vi arbetar därför med att öka dialogen mellan forskare och organisationer samt att öka möjligheterna för att forskning ska kunna bedrivas.

Vi ser också att det är viktigt att organisationerna själva är med och utvecklar kunskap om och för civilsamhället. Detta har vi framförallt gjort genom två scenariokonferenser där möjliga framtider arbetas fram med hjälp av befintlig forskning, kunskap från organisationerna själva samt framtidsvisionerande. Under rubriken egna rapporter hittar du rapporterna som tagits fram som ett resultat av scenariokonferenserna.

Vi sprider kunskap

Alla våra mötesplatser utgår från att sprida kunskap. Det handlar om forskning som finns om civilsamhället och ledarskap men också om att sprida den kunskap och de erfarenheter våra partnerorganisationer har. Den kunskapsutveckling som vi genererar i form av särskilda projekt eller konferenser, ser vi till att sprida på våra olika mötesplatser. Vår utgångspunkt är att sprida kunskap på ett lättillgängligt sätt för våra partnerorganisationer.

Pågående projekt

Kunskapen om hur man ska finna och omsätta för organisationer relevant forskning kring frågor som strategi, ledarskap och organisation är oftast inte utvecklad, och exempel på att organisationer omsätter forskning i praktisk handling är därför relativt sällsynt. Därför initierar vi projekt med syfte att omsätta praktisk forskning i handling.