Kunskapens triumf – En podcast där forskning och praktik möts

Välkomna till IDEELL ARENAs podcastflöde Kunskapens triumf. Här kan du lyssna på material från våra mötesplatser. Innehållet varierar, men gemensamt för våra podcasts är att de ger strategiska perspektiv på organisation, styrning och ledning inom civilsamhället. Med våra podcasts vill vi nå fler med vår verksamhet och väcka och samla tankar om civilsamhällets utveckling. De som medverkar är forskare och praktiker från ideell sektor.

Materialet är inspelat inför, under och efter ett antal av våra mötesplatser.

Avsnitt 9: Form och Fråga

Avsnitt 8: Organisering på tvären, vilka är vi till för?

Avsnitt 7: Det svenska engagemanget

Avsnitt 6: Ledarskap – en central byggsten för organisationer?

Avsnitt 5: Ledarskapsutmaningar i ideell sektor

Avsnitt 4: Ledarskapsideal

Avsnitt 3: Agendasättning och ansvar i civilsamhället

Avsnitt 2: Civilsamhället och experterna

Avsnitt 1: Okunskapens triumf – Expertsamhällets organisering