IDEELL ARENAs vetenskapliga råd

Vi vill med rådet förstärka och vidareutveckla vårt pionjärarbete att genom nära samarbete med forskare utgöra en ifrågasättande och värdefull brygga mellan samhällsutvecklingen och organisationernas egna utmaningar. Ambitionen är att ett dynamiskt vetenskapligt samtal mellan olika discipliner och tanketraditioner blir en viktig del av mötesformen.

I sammansättningen av rådet har vi strävat efter bredd såväl när det gäller disciplin som lärosäte. Rådet leds av Filip Wijkström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

IDEELL ARENAs vetenskapliga råd

Abbas Emami, fil dr sociologi, Södertörn Högskola
Agneta Gustafson, ek dr, företagsekonomi, Örebro Universitet
Ann-Marie Laginder, docent, pedagogik, Linköpings Universitet
Filip Wijkström, docent, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (sammankallande)
Johan R. Norberg, fil dr, historia, Malmö Högskola
Lars Trägårdh, professor, historia, Ersta Sköndal Högskola
Marta Reuter, fil dr, statsvetenskap, Stockholms Universitet
Michele Micheletti, Lars Hierta professor i statsvetenskap, Stockholms Universitet
Tommy Lundström, professor, socialt arbete, Socialhögskolan i Stockholm
Johan von Essen, teol dr, Ersta Sköndal Högskola/University of Ghent
Torbjörn Einarsson, doktorand, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (sekreterare)