Lästips

Proffsighet och professionalisering i civilsamhället

Professionalisering är en högintressant fråga för idéburna organisationer! Den spänner över och påverkar från så många olika håll och perspektiv. Vi vill göra största möjliga nytta för brukare eller medlemmar. En relation som bottnar i att man både sympatiserar med idén samtidigt som man ofta också har förväntningar på konkreta …

Läs mer

Social innovation i civilsamhällets organisationer

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, har skrivit en riktigt viktig rapport om sociala innovationer; Social innovation i civilsamhällets organisationer – Kunskapsöversikt och policyrekommendationer. Den är viktig för att den på ett överskådligt sätt ger oss precis den kunskap vi just nu behöver för att kunna samverka, idéburen sektor …

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Mellan ideal och verklighet är titeln på Johan Welanders senaste bok om chefens problem och möjligheter. Kanske är det också en sammanfattning av tankar som väckts i de tidigare Ideburen chef och Är chefen människa. På knappa hundra sidor hinner författaren snudda vid de vanligaste utmaningarna för såväl nya som …

Läs mer

När tillit ger likformighet: Tillitsparadoxen bortom NPM

Hur hanterar bistånds­givare och biståndsmottagare den osäkra omvärld som det internationella biståndet verkar i? Vilken roll spelar tillit? I fallstudier av givare och mottagare av biståndsmedel har Susanna Alexius och Janet Vähämäki funnit en tillitsparadox – nämligen att organisationerna i hög grad sätter sin tillit till just sådan mål- och resultatstyrning …

Läs mer

Att använda forskning i ideologins tjänst

Ojoj, bråttom, bråttom! Måste ha fram en (någorlunda) genomtänkt forskningsstrategi, eller var det en plattform, nej – det var nog en handlingsplan för min organisations framtida forskningssamarbeten. När jag nu fått tag på handboken Att använda forskning i ideologins tjänst känns det helt plötsligt som om halva jobbet redan är …

Läs mer

Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg. Det finns många intressanta …

Läs mer

Kampen om kunskap – Akademi och praktik

Forskarna Axel Brechensbauers, Maria Grafströms, Anna Jonssons och Mikael Klintmans antologi handlar om samverkan mellan forskning och praktik. Antologin är både ett resultat och en förlängning av ett forskningsprojekt om kunskapsproduktion i samverkan mellan akademi och praktik. Som ett övergripande resultat av olika studier på Ideell Arena, NSV, Tillitsdelegationen och …

Läs mer

Det svenska civilsamhället – Nyutgåva

2010 fick Enheten för forskning om det civila samhället vid Ersta Sköndal högskola i uppdrag av Forum för Frivilligt Socialt Arbete (nu Forum Idéburna organisationer med social inriktning) att skriva en översikt över det svenska civilsamhället. Syftet var att ge en introduktion till det svenska civilsamhället för nyfikna läsare. Översikten …

Läs mer

Tidskriften Organisation och samhälle

Månadens lästips är tidskriften Organisation & samhälle, en tidskrift med artiklar författade av forskare och lärare inom ämnet företagsekonomi vid Sveriges högskolor och universitet. Artiklarna knyter an till aktuella teman i forskning och samhällsdebatt. Tidskriften är tillgänglig digitalt och artiklarna är öppna för läsning utan betalvägg. Det finns många intressanta …

Läs mer