Lästips

Se långt och hitta rätt – Om konsten att utforma mål

Du har säkert varit på ett föreningsmöte eller en stämma där en person begär ordet och börjar ställa jobbiga frågor som ”Varför gör ni på det här sättet?” eller ”Vad får det här för effekt för oss medlemmar?”. En som inte heller nöjer sig med styrelsens inövade svar utan fortsätter …

Läs mer

De förtrycktas pedagogik

Den brasilianske författaren, pedagogen och filosofen Paulo Freire skulle förra året ha fyllt 100, vilket förlaget Trinambai uppmärksammade genom att ge ut hans klassiker De förtrycktas pedagogik i en nyöversättning. Ideell Arena bad Anna Birgersson Dahlberg, utvecklingschef på studieförbundet Bilda, att läsa nyutgåvan och dela med sig av sina tankar. …

Läs mer

Det svenska civilsamhället – en introduktion

Klassikern ”Den orangea boken” finns nu äntligen tillgängliggjord på nytt efter att ha varit helt slutsåld ett bra tag, för den som önskar sig en faktabaserad ”crashcourse” i svensk civilsamhälleskunskap. Antologin, som är en reviderad nyutgåva med Johan von Essen som redaktör, består av fyra olika men lika intressanta kapitel …

Läs mer

Att leda komplexa uppdrag

”Det är svårt att vara förtroendevald”, sa en företrädare för en folkrörelseverksamhet till mig en gång. Detta uttalades med en slags emfas som bara ett sammelsurium av oklara variabler, motstridiga intressen och omöjliga paradoxer kan ge upphov till. Jag nickade och höll med. Det var ett medkännande konstaterande, men ingen …

Läs mer

Proffsighet och professionalisering i civilsamhället

Professionalisering är en högintressant fråga för idéburna organisationer! Den spänner över och påverkar från så många olika håll och perspektiv. Vi vill göra största möjliga nytta för brukare eller medlemmar. En relation som bottnar i att man både sympatiserar med idén samtidigt som man ofta också har förväntningar på konkreta …

Läs mer

Social innovation i civilsamhällets organisationer

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, har skrivit en riktigt viktig rapport om sociala innovationer; Social innovation i civilsamhällets organisationer – Kunskapsöversikt och policyrekommendationer. Den är viktig för att den på ett överskådligt sätt ger oss precis den kunskap vi just nu behöver för att kunna samverka, idéburen sektor …

Läs mer

Hur svårt kan det vara?

Mellan ideal och verklighet är titeln på Johan Welanders senaste bok om chefens problem och möjligheter. Kanske är det också en sammanfattning av tankar som väckts i de tidigare Ideburen chef och Är chefen människa. På knappa hundra sidor hinner författaren snudda vid de vanligaste utmaningarna för såväl nya som …

Läs mer

När tillit ger likformighet: Tillitsparadoxen bortom NPM

Hur hanterar bistånds­givare och biståndsmottagare den osäkra omvärld som det internationella biståndet verkar i? Vilken roll spelar tillit? I fallstudier av givare och mottagare av biståndsmedel har Susanna Alexius och Janet Vähämäki funnit en tillitsparadox – nämligen att organisationerna i hög grad sätter sin tillit till just sådan mål- och resultatstyrning …

Läs mer