Leda med tillit

I en ny antologi från Akademikerförbundet SSR medverkar 11 forskare och analyserar vad tillit är, vad det innebär och vad det förutsätter. Boken har tagits fram för att bidra till den aktuella debatten om tillitsbaserad styrning och mot bakgrund av regeringens tillitsreform. I mitten av nästa år kommer Tillitsdelegationen att presentera sitt slutbetänkande och även om flera av exemplen och analysen i först hand berör offentlig sektor så är mycket av materialet intressant även för ideella organisationer.

Tillit i styrning och ledning är lite av ett svar på den ökade detaljstyrningen med allt för mycket administration, uppföljning och kontroll som inte sällan görs helt utan analys och utan att materialet används för verksamhetsutveckling. Ur ett förtroendevalt perspektiv så kan man läsa professor Göran Sundströms artikel som belyser möjligheten till styrning och uppföljning, sett ur politikens perspektiv, och fundera på vad man efterfrågar för material till styrelsen och om det finns andra former för dialog och avstämning av resultaten.

Tillit är en slags förväntan på någon annans handlingar och kräver i sin tur att den vi ska ha tillit till har kompetens och förmåga. Tillit kan vi ha som personer eller grupp, till institutioner, till andra personer som vi känner eller inte känner, på samhällelig nivå och tillit till oss själva. Professorerna Erik Blennberger och Lars Trägårdh uppehåller sig vid vad tillit är, om teorier kring tillit och hur tillit skapas.

I några mer organisations- och verksamhetsnära texter beskriver forskarna Klara Regnö, Susanna Alexius och Lotta Victor Tillberg om tillit i styrning och ledning, om den behövs och vad den betyder. Vad krävs för tillit? Vad krävs i en organisation för att man ska kunna leda med mer tillit? Med hög personalomsättning, för många medarbetare per chef och för lite möjligheter till dialog mellan uppdragsgivare och utförare så blir det svårt att stämma av och ge det stöd som krävs för att arbeta med mer svängrum. Utvärderingsmonstret tar forskaren Lena Lindgren om, och att det monstret riskerar att skapa en försiktig profession. Idag har vi en styrning som misstror och där medarbetare är rädda för att göra fel istället för en kultur där du vågar ta ansvar, vågar ta initiativ, vågar göra fel.

Professorerna Sten Jönsson och Rolf Solli sammanfattar det med att man ska hålla sig till ledare och medarbetare som det går att lita på, och så ska man göra det. Att lita på är ett val.

Som medarbetare i ideell sektor är det intressant att läsa boken och fundera på vilken styrning våra organisationer har, och varför. Vi får en ökad administration, nya policy, nya kvalitetssystem, nya redovisningar. Hur fungerar dialogen mellan förtroendevalda, medlemmarna och de anställda? Vem styr och hur ser uppdragen ut? Kan man ha en mer tillitsbaserad styrning

Redaktör för boken är Peter Örn och den är utgiven av Idealistas förlag på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Beställ boken här