Utvecklingsprogram

Fenixprogrammet

Ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella organisationer — ett program med idén i fokus. Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger programmet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att bidra till din organisations utvecklingsarbete.

Läs mer

Fokusprogrammet

Syftet med FOKUS-programmet är att bidra till stabila och långsiktiga verksamheter. Deltagarna ges möjlighet till ökad kunskap om den ideella sektorn; dess särart, specifika förutsättningar och utmaningar. Programmet ligger på nivån innan IDEELL ARENAs strategiska ledarskapsprogram Fenix och är mer operativt. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

Läs mer

Förtroendevald i ideell sektor

Förtroendevald i ideell sektor – tre höstkvällar om vad det innebär att styra och leda i ideell sektor Med hjälp av vetenskaplig kunskap, erfarenhetsutbyte och praktiska tips sätter IDEELL ARENA fokus på utmaningar och möjligheter för ledning och styrning av ideella organisationer. Förtroendevald i ideell sektor är utvecklingsprogrammet för dig …

Läs mer

Ung Med Makt

Ung Med Makt är ett kvalificerat mentor- och ledarprogram för dig som är ung ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordförande. Programmet pågår under ett år där du som deltagare träffas för gemensam kompetens- och ledarutveckling. Fem gemensamma träffar samt en personlig mentor är delar av programmets upplägg.

Läs mer