RSS

Ledarskapsprogram

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap.

IDEELL ARENA erbjuder följande ledarskapsprogram.

Fenixprogrammet
Fenixprogrammet är IDEELL ARENA:s utbildnings- och utvecklingsprogram med tydligt fokus på de strategiska utvecklingsfrågorna.

Ung Med Makt
Är du ordförande eller har chefs-/ ledarfunktion i den ideella sektorn och sliter med konsten att balansera mellan din ledarroll och din personlighet då är Ung Med Makt det perfekta stödet för dig.