Utvecklingsprogram

Fenixprogrammet

Ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella organisationer — ett program med idén i fokus. Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger programmet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att bidra till din organisations utvecklingsarbete.

Läs mer

Fokusprogrammet

FOKUS, en akronym för Förståelse Omvärldsorientering Kunskap Uppdrag och Sanningar, är ett utvecklingsprogram för ledande företrädare i ideell sektor. Programmet riktar sig till dig som söker svar på de eviga organisatoriska frågorna, vill ta del av aktuell forskning om civilsamhället samt önskar ha ett forum att provtänka i. FOKUS är utvecklingsprogrammet där du tränar på att omsätta nya idéer i handling i din verksamhet.

Läs mer

Ung Med Makt

Ung Med Makt är ett kvalificerat mentor- och ledarprogram för dig som är ung ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordförande. Programmet pågår under ett år där du som deltagare träffas för gemensam kompetens- och ledarutveckling. Fem gemensamma träffar samt en personlig mentor är delar av programmets upplägg.

Läs mer