Fenixprogrammet

Ett strategiskt utvecklingsprogram för ledare i ideella organisationer — ett program med idén i fokus.

De ideella organisationernas drivkraft är en tydlig idé om att något måste göras. Utifrån idén definieras ett uppdrag som upplevs som en nödvändighet. Men likt Fågel Fenix, som med ny livskraft gång på gång återuppstår, måste den ideella organisationens idé och uppdrag ständigt levandegöras och omsättas i relevant verksamhet. Denna förnyelseprocess är grunden för en framgångsrik organisation eller rörelse. Den högsta ledningen bär ett stort ansvar för att detta sker och för hur det sker.

Genom möte med forskning, andra ledare och egna utmaningar ger Fenixprogrammet dig möjlighet att vidga perspektiven, och på så sätt hitta nya strategier för att lyfta.

Fenixprogrammets innehåll

För mer detaljerad information om vad Fenixprogrammet går ut på, hur det är upplagt, vad de olika avsnitten innehåller och vilka forskare som bidrar med innehåll kan du läsa vidare i programfoldern som du kan ladda ner här.

Praktisk information om Fenix 2018-2019

Avsnitt 1: 15–19 oktober 2018 i Stockholm
Avsnitt 2: 28 januari–1 februari 2019 i Stockholm
Avsnitt 3: 13–18 maj 2019 i Dublin och Belfast

Programavgiften är 39 000 kr för Ideell Arenas partners, 55 000 kr för övriga. Till detta tillkommer kostnader för kost, logi och resor.

Deltagare om programmet

Intervju med Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet. Deltagare på Fenixprogrammet 2018-2019. Filmen är 4 minuter lång.

Erica Karlsson, STF, om en tidigare omgång av Fenixprogrammet. Filmen är 2,26 min.

Intervju med Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Truls Neubeck:  info@ideellarena.se eller telefon 0703-76 36 14

Anmälan

Är stängd.

Personuppgifter

Vi behöver ditt tillstånd att hantera personuppgifter både för att administrera din anmälan och för att du ska kunna medverka i Fenixprogrammet. Frågor kring detta hänvisas till info@ideellarena.se. Samtycke lämnar du i anmälningsformuläret ovan. Läs mer om hantering av personuppgifter i Ideell Arenas integritetspolicy.

Tidigare genomförda utbildningar

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018