Fokusprogrammet

I snart 20 år har Ideell Arena varit ett unikt partnerskap för att utveckla det strategiska ledarskapet i ideell sektor. Inom FOKUS-programmet tas några av de viktigaste lärdomarna från denna tid tillvara genom att forskning om civilsamhället och dess ledning och styrning får möta praktikens utmaningar. FOKUS handlar både om att förstå civilsamhällets särart och att träna på att omsätta den nya kunskapen i strategier och verksamhet. Följ med oss på en kunskapsresa!

Vem behöver FOKUS?

FOKUS, en akronym för Förståelse Omvärldsorientering Kunskap Uppdrag och Sanningar, är ett utvecklingsprogram för ledande företrädare i ideell sektor. Programmet riktar sig till dig som söker svar på de eviga organisatoriska frågorna, vill ta del av aktuell forskning om civilsamhället samt önskar ha ett forum att provtänka i. FOKUS är utvecklingsprogrammet där du tränar på att omsätta nya idéer i handling i din verksamhet. 

Vad är FOKUS?

Programmet bygger på forskning om civilsamhället och verktyg för att omsätta den nya kunskapen i verksamhet och organisation. FOKUS stärker ideell sektor genom att erbjuda deltagarna träningstillfällen och lärande i frågor som rör organisationens utveckling.

Under FOKUS ges du möjlighet att lyssna på och samtala med några av Sveriges främsta forskare som fördjupat sig i civilsamhället. Vi möts i internatform, tränar på hemmaplan och du erbjuds även stöd i implementeringen efter det avslutande internatet. Vad du och andra deltagare har gemensamt är att ni i er roll leder – eller kommer att leda – utvecklingsarbete i organisationen.

FOKUS-programmet genomförs i form av två träffar på internat och en halvdags träff.

Programmet ligger på nivån innan Ideell Arenas strategiska utvecklingsprogram Fenix. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

Ladda hem programfoldern

FOKUS-programmet bidrar till:

Att du som deltagare får en Förståelse för civilsamhällets förutsättningar och kunskap om det unika Uppdraget och dess betydelse för den ideella organisationen samt hur idéerna om särart och mervärde kan förstås. Genom Omvärldsorientering bidrar utvecklingsprogrammet med att ge ledande företrädare en strategisk ledningsförmåga, som genom Kunskap och handlingsberedskap kan stärka organisationens organisatoriska förmåga. Sist men inte minst bidrar praktiker och forskare tillsammans till att utmana för givet tagna Sanningar om civilsamhället.

Datum och tema för träffarna

Träff 1 har tema Civilsamhället – uppdrag, särart och engagemang och genomförs 14-16 februari 2018.

Träff 2 har tema Ledning och styrning – organisatoriska förutsättningar för ideell sektor och genomförs 21-23 mars 2018

Träff 3 har tema Lärande – att omsätta kunskap i en organisatorisk miljö och genomförs den 30 augusti 2018 på Idrottens hus.

Deltagare FOKUS – vem är du?

Du har en ledande roll, nationellt eller regionalt, i utvecklingen av en ideell verksamhet eller organisation, både förtroendevalda och tjänstepersoner. Du kan vara chef, biträdande chef, leda en specialistfunktion eller ett område, vara ansvarig för organisationens strategiska arbete (med eller utan chefsroll), vara verksamhetsutvecklare med utvecklingsansvar eller så ska du snart leda ett omfattande utvecklingsarbete kring strategi, verksamhet eller organisation. FOKUS-programmet är med andra ord både ett forum för dig som redan har en ledande roll i ideell sektor– och dig som snart växlar in i en. Det är mixen av deltagare, verksamhetsfält och bredden på organisationer som gör FOKUS-programmet unikt. Du gör en egen FOKUS-resa, men du bidrar också till andras. Därför trivs du förhoppningsvis både med att lyssna på andra, vill själv bidra med erfarenheter och är beredd att ompröva vissa sanningar du hittills trott på.

Kostnad

Deltagaravgiften för partnerorganisationer är 18 000 kr. För övriga organisationer är deltagaravgiften 23 000 kr.

Kostnader för kost, logi och resor tillkommer för samtliga.

Anmälan

Anmäl dig senast 15 december via anmälningslänken

Programledare och kontakt

Programledare är Johan Welander, program – och processledare hos Ideell Arena. Johan har lång erfarenhet av ledarskaps- och kompetensutveckling i ideell sektor, både som chef i idéburna organisationer och med fristående uppdrag. Johan är även författare till boken Idéburen chef.

Du kan också kontakta Katarina Gustafsson, programansvarig hos Ideell Arena på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53.

Tidigare genomförda utbildningar

Fokusprogrammet 2016

Fokusprogrammet 2017