FOKUS-programmet

I snart 20 år har Ideell Arena vart ett unikt partnerskap för att utveckla det strategiska ledarskapet i ideell sektor. Inom FOKUS-programmet tas några av de viktigaste lärdomarna från denna tid tillvara genom att forskning om civilsamhället och dess ledning och styrning får möta praktikens utmaningar. FOKUS handlar både om att förstå civilsamhällets särart och att träna på att omsätta den nya kunskapen i strategier och verksamhet. Vill du vara med på kunskapsresan?

Vem behöver FOKUS?

FOKUS, en akronym för Förståelse Omvärldsorientering Kunskap Uppdrag och Sanningar, är ett utvecklingsprogram för ledande företrädare i ideell sektor. Programmet riktar sig till dig som söker svar på de eviga organisatoriska frågorna, vill ta del av aktuell forskning om civilsamhället samt önskar ha ett forum att provtänka i. FOKUS är utvecklingsprogrammet där du tränar på att omsätta nya idéer i handling i din verksamhet. 

Vad är FOKUS?

Programmet bygger på forskning om civilsamhället och verktyg för att omsätta den nya kunskapen i verksamhet och organisation. FOKUS stärker ideell sektor genom att erbjuda deltagarna träningstillfällen och lärande i frågor som rör organisationens utveckling.

Under FOKUS ges du möjlighet att lyssna på och samtala med några av Sveriges främsta forskare som fördjupat sig i civilsamhället. Vi möts i internatform, tränar på hemmaplan och du erbjuds även stöd i implementeringen efter det avslutande internatet. Vad du och andra deltagare har gemensamt är att ni i er roll leder – eller kommer att leda – utvecklingsarbete i organisationen.

FOKUS-programmet genomförs i form av två träffar på internat och en endags träff.

Programmet ligger på nivån innan Ideell Arenas strategiska utvecklingsprogram Fenix och är mer operativt. För den intresserade kan programmet utgöra ett insteg till Fenixprogrammet.

Syftet med programmet är att:

  • Få en Förståelse för civilsamhällets förutsättningar.
  • Genom aktuell forskning om civilsamhället få en Omvärldsorientering och ökad strategisk ledningsförmåga.
  • Stärka organisationens organisatoriska förmåga, genom ökad Kunskap och handlingsberedskap hos ledande företrädare.
  • Få en förståelse för det unika Uppdraget och dess betydelse för den ideella organisationen samt idéerna om särart och mervärde.
  • Utmana för givet tagna Sanningar om civilsamhället

Datum och tema för träffarna

Träff 1 har tema Civilsamhället – uppdrag, särart och engagemang och genomförs 14-16 februari 2018.

Träff 2 har tema Ledning och styrning – organisatoriska förutsättningar för ideell sektor och genomförs 21-23 mars 2018

Träff 3 har tema Lärande – att omsätta kunskap i en organisatorisk miljö och genomförs den 30 augusti 2018 på Idrottens hus.

Deltagare FOKUS – vem är du?

Du har en ledande roll, nationellt eller regionalt, i utvecklingen av en ideell verksamhet eller organisation. Du kan vara chef, biträdande chef, leda en specialistfunktion eller ett område, vara ansvarig för organisationens strategiska arbete (med eller utan chefsroll), vara verksamhetsutvecklare med utvecklingsansvar eller så ska du snart leda ett omfattande utvecklingsarbete kring strategi, verksamhet eller organisation. FOKUS-programmet är med andra ord både ett forum för dig som redan har en ledande roll i ideell sektor– och dig som snart växlar in i en. Det är mixen av deltagare, verksamhetsfält och bredden på organisationer som gör FOKUS-programmet unikt. Du gör en egen FOKUS-resa, men du bidrar också till andras. Därför trivs du förhoppningsvis både med att lyssna på andra, vill själv bidra med erfarenheter och är beredd att ompröva vissa sanningar du hittills trott på.

Ur den egna organisationens perspektiv kan det vara en fördel att vara fler än en person från samma organisation som går FOKUS-programmet, varför IDEELL ARENA kan erbjuda plats åt två personer från samma organisation i en omgång av FOKUS. Att delta tillsammans kan underlätta omsättandet av lärdomar på hemmaplan, utöver att verka stärkande och bygga gemenskap, samtidigt som mötet med nya organisationer och ledare skapar möjlighet för erfarenhetsutbyte och nya insikter.

Kostnad

Deltagaravgiften är 18 000 kr. Kostnader för kost, logi och resor tillkommer för samtliga

Anmälan

Anmäl dig senast 15 december via anmälningslänken

Kontakt

För mer information kontakta gärna Katarina Gustafsson på mejl katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53.

Tidigare genomförda utbildningar

Fokusprogrammet 2016

Fokusprogrammet 2017