Förtroendevald i ideell sektor

Förtroendevald i ideell sektor – tre höstkvällar om vad det innebär att styra och leda i ideell sektor

Med hjälp av vetenskaplig kunskap, erfarenhetsutbyte och praktiska tips sätter IDEELL ARENA fokus på utmaningar och möjligheter för ledning och styrning av ideella organisationer. Förtroendevald i ideell sektor är utvecklingsprogrammet för dig som är förtroendevald med en ledande position (även valberedning) och behöver påfyllning av kunskap eller nya perspektiv i ditt strategiska arbete.

Under tre kvällar i oktober-november utforskar vi tillsammans:

  • Särart och mervärde av ideellt engagemang
  • Det civila samhällets olika styrformer
  • Utmaningar i samspelet mellan mål och verkliga resultat

Utifrån de kritiska perspektiv, riktningar och fenomen som forskningen visar kan den egna förståelsen breddas och det strategiska ledarskapet på så sätt stärkas. Att dessutom utbyta erfarenheter med förtroendevalda från olika delar av ideell sektor berikar kunskapen ytterligare.

 

Datum

Programmet äger rum på kvällstid 5 oktober, 19 oktober och 7 november och utgår från följande tre teman:

5 oktober: Art och omfattning av det ideella engagemanget: I träffen medverkar Johan von Essen, verksam vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

19 oktober: Governance i ideell sektor: I träff två möter vi Torbjörn Einarsson från Stockholm Centre for Civil Society Studies (SCCSS) vid Handelshögskolan Stockholm.

7 november: Samspelet mellan mål och resultat: I träffen medverkar Susanna Alexius, Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

 

Vem är du?

Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald (inklusive valberedning) i en ideell organisation. Då programmet även tar upp en del utmaningar kopplat till professionalisering och styrelsens roll gentemot tjänstemän, tror vi att du har störst glädje av innehållet om din organisation har en kansliresurs och inte enbart vilar på ideella krafter. Eftersom erfarenhetsutbyte är en central del av idén med IDEELL ARENA hoppas vi att du även är beredd att berika programmet ytterligare genom att dela kunskap och erfarenheter från din egen organisation.

 

Praktisk information

Tid: 5 okt, 19 okt och 7 nov, kl. 17-21.

Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Stockholm.

Kostnad

3500 kr för partnerorganisation i Ideell Arena, 5900 kr för andra.

I kursavgiften ingår förutom föreläsningar och processledning även böcker och kurslitteratur kopplat till de olika momenten samt enklare middag under kvällarna.

Anmälan

Anmäl dig via vårt anmälningsformulär

Deltagande gäller för hela mötesserien, det är inte möjligt att gå vid endast ett tillfälle.

Kontakt

Programmet leds av Truls Neubeck, Verksamhetschef på IDEELL ARENA och Johan Sverker, Senior rådgivare hos PwC

Kontakt och mer info: truls.neubeck@ideellarena.se, tel: 070-3763614

 

Tidigare genomförda program

2016

2015

2014