Ung Med Makt

Är du en ung ledare som står inför stora utmaningar i ditt uppdrag?

Nästa programomgång startar i mars 2021.

Ung med Makt syftar till att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.  

Detta uppnås genom att deltagarna får:

 • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
 • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
 •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
 •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

Upplägg

Ung med Makt är en folkhögskolekurs som arrangeras av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer och Tollare Folkhögskola. Ideell Arena är med som samarbetspartner.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter men det kan även förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare. 

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet. Mentorskapet sker parallellt under hela programperioden.

Kurstillfällen

Träff 1: Uppstart, 25 mars 

Träff 2: Kontext, 15 april

Vi fokuserar på gruppen, nätverket och dig som individ. Målen med träffen är att du som deltagare får:   

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället  
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet  
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär

Träff 3: Individ, 6 maj 

Vi fokuserar på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målen med träffen är att du som deltagare får: 

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling  
 • Metoder för förändring och utveckling   
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Träff 4: Fortsättning individ, 3 juni

Träff 5: Organisation, 9 september

Vi fokuserar på organisationen och organisering. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade  
 • Metoder för mål- och resultatstyrning  
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn

Träff 6: Fortsättning organisation, 16 september

Träff 7: Omvärld, 14 oktober

Vi fokuserar på omvärldsanalys. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • En förståelse för omvärldsförändringar inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen  
 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys

Träff 8: Fortsättning omvärld, 18 november

Träff 9: Avslut, 9 december (halvdag) 

Vi fokuserar på vad vi tar med oss från Ung med Makt 2020 och hur detta kan appliceras på den egna organisationen och det egna ledarskapet. Målen med träffen är att du som deltagare får:  

 • Reflektera kring vilka lärdomar ledarskapsprogrammet gett  
 • En förståelse för hur det egna ledarskapet har utvecklats.  
 • En förståelse för organisatorisk ledning och styrning i ideell sektor

Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan och antagning

Ansökan sker senast 23 februari 2021 genom formulär på LSUs hemsida. Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju.

Kostnad

5 000 kronor för LSU:s medlemmar och Ideell Arenas partnerorganisationer, 11 000 kronor för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, mat, boende, en egen mentor och litteratur till ett värde av 23 000 kronor). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Mona Nechma (LSU) om du har några frågor, på mail mona.nechma@lsu.se.

 

partnerskapsmote         LSU enbart LSU          PwC     tollare

Deltagare och mentorer om Ung Med Makt

Läs intervjuer med 2015-års deltagare här.

Lyssna på några av 2014 års deltagare och vad programmet inneburit för dem. Klippet är ca 4 min.

 

Tidigare genomförda utbildningar

Ung Med Makt 2014

Ung Med Makt 2015

Ung Med Makt 2016

Ung Med Makt 2017

Ung Med Makt 2018

Ung Med Makt 2019