Ung Med Makt

Ung Med Makt är ett utbildningsprogram som ger dig verktyg att utveckla ditt ledarskap och din organisation, både i vardagen och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

 

Syftet med Ung Med Makt

Syftet med programmet är att stärka unga ledare och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får:

 • Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor 
 • Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning 
 •  Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling. 
 •  Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

 

Upplägg för Ung Med Makt

Ung med Makt är LSU:s ledarskapsprogram som vi arrangerar i samverkan med Ideell arena och PwC.

Programmet ger dig teorier och forskning inom de fyra temaområdena kontext, individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare med stort fokus på reflektion och interaktivitet. Träffarna består av föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter och det kan förekomma mindre hemuppgifter. Gruppen är på ca. 15-20 deltagare.

Ung Med Makt blandar längre fysiska träffar med kortare digitala och är gjort för att kunna kombineras med studier, ett arvoderat uppdrag eller en anställning inom organisationen.

Mentorskap är en del av Ung Med Makt

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6–8 gånger under året.

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Ansökan, antagning och kostnad

Ansökan sker senast 18 september 2022 genom formuläret.  Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju/samtal. Kostnaden är enligt följande:
 • 7500 kronor för medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar hos LSU eller Ideell Arená.
 • 12500 kronor för andra deltagare.
 • Det går bra att anmäla två personer från en organisation. Både tjänsteperson och
  förtroendevald. Då blir priset totalt för båda två 12500kr.

(i priset ingår träffarna, resor, kost, en egen mentor och litteratur). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften.

Ifall din organisation har svårt att möta deltagaravgiften, kontakta oss så kan vi diskutera det.

 

Träffar Ung Med Makt 2022

6 oktober
10.00 – 15.00
Digitalt

27-28 oktober
Internat

24 november
10.00 – 15.00
Digitalt

27 januari
10.00 – 15.00
Digitalt

23-24 februari
Internat

16 mars
10.00 – 15.00
Digitalt

13 april
10.00 – 15.00
Digitalt

4 maj
10.00 – 15.00
Digitalt

25 maj
10.00 – 15.00
Digitalt – Avslutning

 

Teman i Ung Med Makt 2022

Kontext

Under temat kontext fokuserar vi på gruppen, nätverket och dig som individ. Målet med temat är att du som deltagare får:

 • En förståelse för ideell sektor som del i samhället
 • Definiera egna mål och ambitioner med programmet
 • Förståelse för vad mentorskapet och rollen som adept innebär

Organisation

Under temat organisation fokuserar vi på organisationen och organisering. Målet med temat är att du som deltagare får:

 • Kunskap om hur en organisations strategi, mål, verksamhet och budget är sammankopplade
 • Metoder för mål- och resultatstyrning
 • Kunskap om rollfördelning och ansvar i ideella organisationer samt vad som utmärker personal-/HR-frågor i sektorn

Individ

Under temat individ fokuserar vi på ditt individuella ledarskap, gruppdynamik och förändringsarbete. Målet med temat är att du som deltagare får:

 • Teoretiska perspektiv på ledarskap och grupputveckling
 • Metoder för förändring och utveckling
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för organisationskulturen
 • Identifiera och diskutera sina egna drivkrafter

Omvärld

Under temat omvärld fokuserar vi på omvärldsanalys. Målet med temat är att du som deltagare får:

 • En förståelse för omvärldsförändringar  inom och utanför ideell sektor och hur dessa påverkar ledarskapet och organisationen
 • En förståelse för hur strategi kan omvandlas till praktik
 • Inspiration och metoder för hur organisationen kan arbeta med omvärldsanalys

 

Programledare för Ung Med Makt

Signe Krantz

Signe är LSU:s medlemsutvecklare och programledare för Ung Med Makt. Hon jobbar med att förstärka LSU:s relation till sina medlemmar och stödja dem i deras organisationer och verksamhet. Tidigare har Signe varit aktiv i bland annat Sverok och RFSL Ungdom och brinner för att bygga starka och effektiva organisationer som kan sätta avtryck på sin omvärld.

signe.krantz@lsu.se

partnerskapsmote         LSU enbart LSU          PwC     tollare

Deltagare och mentorer om Ung Med Makt

Läs intervjuer med 2015-års deltagare här.

Lyssna på några av 2014 års deltagare och vad programmet inneburit för dem. Klippet är ca 4 min.

 

Tidigare genomförda utbildningar

Ung Med Makt 2014

Ung Med Makt 2015

Ung Med Makt 2016

Ung Med Makt 2017

Ung Med Makt 2018

Ung Med Makt 2019