Strategiforum

Ideell Arenas strategiforum är en mötesplats där ledare med ansvar för strategifrågorna möts. Här får du ta del av de absolut senaste rönen på forskningsfronten och av särskilt framgångsrika organisationers strategiska utvecklingsarbete.

Stärk dig som ledare i en allt mer AI-integrerad värld

DATUM: 06 Maj 2024

TID: 09:00-12:00

VAR: Utbldningen sker fysiskt i Stockholm, men plats meddelas senare.


Läs mer & anmäl dig!
Visa tidigare events
Vem får ta plats i gemenskapen? – Om vithet inom civilsamhällets ledarskap - Datum: 15 April 2024Fake news, hat och hot – om påverkansarbete i en utmanande tid - Datum: 09 November 2023Lansering: Data, delaktighet och demokrati — Undersökningar för att uppfylla uppdraget - Datum: 04 Oktober 2023Riksdagen – så funkar det (för civilsamhället) - Datum: 04 September 2023Ledarskap, data och engagemang – hur hänger det ihop? - Datum: 25 November 2022Vad är AI och vilken relevans har det för civilsamhällets ändamål? - Datum: 27 Oktober 2022Det ideella engagemanget och professionalisering - Datum: 10 Mars 2022Boksläpp ”Det svenska civilsamhället – en introduktion” - Datum: 09 December 2021Proffsighet och professionalisering i civilsamhället - Datum: 14 Oktober 2021Visionär stadsplanering och folkrörelser för mer hållbara städer - Datum: 18 September 2021Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen - Datum: 11 Mars 2021Forskning i ideologins tjänst - Datum: 15 Oktober 2020Strategiforum om hållbara investeringar och placeringar - Datum: 27 Augusti 2020Kampen om kunskap? – Strategier för samverkan - Datum: 03 Juni 2020Innovationslabb för social inkludering - Datum: 24 Mars 2020Strategiforum 18 november - Datum: 18 November 2019Är det svenska civilsamhället europeiserat? - Datum: 20 Maj 2019Lunchsamtal om betydelsen av en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor - Datum: 26 Oktober 2018Eftervalsanalys med Erik Amnå - Datum: 04 Oktober 2018Frukostsamtal om att arbeta i civilsamhället - Datum: 21 September 2018Konsulter i civilsamhället - Datum: 31 Augusti 2018Vad kan ideella organisationer lära genom att anställa en forskare? - Datum: 25 Maj 2018Möjligheter, målkonflikter och kulturkrockar i samarbetet mellan näringslivet och civilsamhället - Datum: 11 Januari 2018Jämställdhet – hur svårt kan det vara? - Datum: 14 September 2017Volunteering through mobile technologies - Datum: 20 Juni 2017Den ideella sektorn i en tid av förändring – Öppna, toleranta och inkluderande? - Datum: 12 December 2016Vad styr vår digitala utveckling? – Om digital kompetens i ideell sektor - Datum: 06 September 2016Att göra en kvalificerad gissning om framtiden - Datum: 22 Juni 2016Hybridresan - Datum: 17 Maj 2016Medarbetarskap – Att avstå formell makt som ledarskapsidé - Datum: 26 November 2015Påverkansarbete 2.0 - Datum: 20 Oktober 2015Ensam är inte stark! Om delat ledarskap - Datum: 06 Maj 2015Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren? - Datum: 01 September 2014Strategiskt arbete med sociala medier - Datum: 13 Maj 2014Pengar, pengar, pengar – Långsiktig finansiering med uppdraget i fokus - Datum: 08 November 2013Ideologi som strategiskt verktyg – Ideologi för prat eller för handling? - Datum: 31 Maj 2013Förändringsarbete i praktiken - Datum: 23 Januari 2013Strategi – en praktik i den lokala vardagen, långt ifrån centrala planeringsprocesser - Datum: 14 Juni 2012Strategier för förändring och utveckling – en balansakt på den vassa eggen - Datum: 23 Februari 2012Forskningsfronter & Paradoxer - Datum: 24 November 2011Strategisk ledning i förändring - Datum: 18 Oktober 2011

Fenix Alumni

Årlig gemensam alumniträff för alla ledare som har gått Fenixprogrammet sedan starten 2008. Syftet med träffen är att erbjuda mer kunskap om strategisk ledning samt att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan alla som genomgått programmet.

Ideellt Forum

På Ideellt Forum riktas ljuset mot ideella sektorns ekonomiska frågor. Mötesplatsen arrangeras årligen av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank, och vänder sig till dig som arbetar med strategi- och ledningsfrågor, ekonomistyrning och redovisning inom ideella sektorn.

Seminarieserier

Våra seminarieserier är kortare utbildningar för dig som kan avsätta 3 kvällar under en period. Vi djupdyker i specifika teman och kopplar forskning om civilsamhället till ämnet och exempel från de ideella organisationerna.

Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.