Strategiforum

Ideell Arenas strategiforum är en mötesplats där ledare med ansvar för strategifrågorna möts. Här får du ta del av de absolut senaste rönen på forskningsfronten och av särskilt framgångsrika organisationers strategiska utvecklingsarbete. Partners i Ideell Arena går gratis, övriga betalar 200 kr.

Forskning i ideologins tjänst

DATUM: 15 Oktober 2020

TID: 08:45–11:30

VAR: Mötet hålls digitalt i Zoom


Läs mer & anmäl dig!
Visa tidigare events
Strategiforum om hållbara investeringar och placeringar - Datum: 27 Augusti 2020Kampen om kunskap? – Strategier för samverkan - Datum: 03 Juni 2020Innovationslabb för social inkludering - Datum: 24 Mars 2020Strategiforum 18 november - Datum: 18 November 2019Är det svenska civilsamhället europeiserat? - Datum: 20 Maj 2019Lunchsamtal om betydelsen av en överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor - Datum: 26 Oktober 2018Eftervalsanalys med Erik Amnå - Datum: 04 Oktober 2018Frukostsamtal om att arbeta i civilsamhället - Datum: 21 September 2018Konsulter i civilsamhället - Datum: 31 Augusti 2018Vad kan ideella organisationer lära genom att anställa en forskare? - Datum: 25 Maj 2018Möjligheter, målkonflikter och kulturkrockar i samarbetet mellan näringslivet och civilsamhället - Datum: 11 Januari 2018Jämställdhet – hur svårt kan det vara? - Datum: 14 September 2017Volunteering through mobile technologies - Datum: 20 Juni 2017Den ideella sektorn i en tid av förändring – Öppna, toleranta och inkluderande? - Datum: 12 December 2016Vad styr vår digitala utveckling? – Om digital kompetens i ideell sektor - Datum: 06 September 2016Att göra en kvalificerad gissning om framtiden - Datum: 22 Juni 2016Hybridresan - Datum: 17 Maj 2016Medarbetarskap – Att avstå formell makt som ledarskapsidé - Datum: 26 November 2015Påverkansarbete 2.0 - Datum: 20 Oktober 2015Ensam är inte stark! Om delat ledarskap - Datum: 06 Maj 2015Hur håller jag uppdraget i fokus när det offentliga knackar på dörren? - Datum: 01 September 2014Strategiskt arbete med sociala medier - Datum: 13 Maj 2014Pengar, pengar, pengar – Långsiktig finansiering med uppdraget i fokus - Datum: 08 November 2013Ideologi som strategiskt verktyg – Ideologi för prat eller för handling? - Datum: 31 Maj 2013Förändringsarbete i praktiken - Datum: 23 Januari 2013Strategi – en praktik i den lokala vardagen, långt ifrån centrala planeringsprocesser - Datum: 14 Juni 2012Strategier för förändring och utveckling – en balansakt på den vassa eggen - Datum: 23 Februari 2012Forskningsfronter & Paradoxer - Datum: 24 November 2011Strategisk ledning i förändring - Datum: 18 Oktober 2011

Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Kunskapskonferens om civila samhället

DATUM: 21 Oktober 2020

TID: 09:30–14:00

VAR: Konferensen hålls digitalt


Läs mer!

Ideellt Forum 2020

DATUM: 20 November 2020

TID: 09:30–16:00

VAR: Konferensen hålls digitalt


Läs mer!

LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

Save the date: LedarskapsArenan 2021

DATUM: 04 Februari 2021

VAR: Stockholm


Läs mer!

Fenix Alumni

Årlig gemensam alumniträff för alla ledare som har gått Fenixprogrammet sedan starten 2008. Syftet med träffen är att erbjuda mer kunskap om strategisk ledning samt att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan alla som genomgått programmet.

Fördjupning

Under denna rubrik samlar vi de seminarier och konferenser som inte är återkommande varje år. Gemensamt för mötesplatserna är att de är av fördjupande karaktär. Här hittar du gemensamma studieresor, seminarier för kommande utvecklingssamarbeten och andra satsningar för att fördjupa kunskapen om civilsamhället.

Seminarieserier

Våra seminarieserier är kortare utbildningar för dig som kan avsätta 3 kvällar under en period. Vi djupdyker i specifika teman och kopplar forskning om civilsamhället till ämnet och exempel från de ideella organisationerna.