RSS

Mötesplatser

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor. Genom vår verksamhet erbjuder vi unika mötesplatser för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, att ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Vi vill att våra mötesplatser ska vara forum där ideell sektor träffas för att återkommande diskutera gemensamma strategier som formar framtidens civilsamhälle.

Aktuella mötesplatser

LedarskapsArenan
Strategiforum
Verktygslådan Live
Idéseminarium
Almedalen
Övriga mötesplatser