Fenix Alumni

Årlig gemensam alumniträff för alla ledare som har gått Fenixprogrammet sedan starten 2008. Syftet med träffen är att erbjuda mer kunskap om strategisk ledning samt att skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan alla som genomgått programmet.

Fenix Alumni – Om professionalisering

DATUM: 12 Februari 2020

TID: 08.30-16.30

VAR: Stockholm


Läs mer & anmäl dig!