RSS

LedarskapsArenan 2013 – arkiverad

 

 

 

 

LedarskapsArenan är en av IDEELL ARENA:s mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.

Nästa LedarskapsArena arrangeras torsdag den 7 februari 2013. Temat för arenan är: Civilsamhällets praktik och forskningens avtryck.

Under LedarskapsArenan samtalar och möts vi kring frågan om hur vi sprider forskning för att stärka det strategiska ledarskapet i ideell sektor på ett inspirerande och lättillgängligt sätt.

Vi inspirerar till och visar på hur ideella organisationer kan använda forskningen som ett verktyg för utveckling i den egna organisationen. Årets LedarskapsArena utgår såväl från praktikerna och den pågående verksamheten som utifrån forskarkommentarer och det aktuella

Programmet för LedarskapsArenan är nu klart och utskickat. Du finner även programmet här.

Anmälningsblankett här.

Sista anmälningsdag är den 14 januari.

Kontakta gärna Fredrik Kron via mejl fredrik.kron@ideellarena.se eller telefon 070-268 11 69 om du vill ha mer information eller har frågor.

Läs mer om tidigare LedarskapsArenor här.