Fördjupning

Under denna rubrik samlar vi de seminarier och konferenser som inte är återkommande varje år. Gemensamt för mötesplatserna är att de är av fördjupande karaktär. Här hittar du gemensamma studieresor, seminarier för kommande utvecklingssamarbeten och andra satsningar för att fördjupa kunskapen om civilsamhället.

Framtidens städer och civilsamhället

DATUM: 17 September 2019

TID: 12:00-16:00

VAR: Södertörns Högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge


Läs mer & anmäl dig!