LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

Save the date: LedarskapsArenan 30-31 jan 2020

DATUM: 30 Januari 2020

TID: 12:00 - 12:00 (torsdag -fredag)

VAR: Sånga-SäbyEkerö


Läs mer!