LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

LedarskapsArenan 2020 – Identitet

DATUM: 30 Januari 2020

TID: 11:30 den 30 jan. till 13:00 den 31:a jan.

VAR: Sånga-Säby Hotell & Konferens, Ekerö


Läs mer & anmäl dig!