LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

LedarskapsArenan 2018 – Vägval

DATUM: 07 Februari 2018

TID: 08:30-17:15

VAR: Essinge Konferenscenter, Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm


Läs mer & anmäl dig!