LedarskapsArenan

LedarskapsArenan är vår största mötesplats där aktuella frågor för organisationer diskuteras och belyses av forskning på området med tyngdpunkt på forskning om civilsamhället och dess styrning och ledning. En möjlighet att förstärka dialogen med andra organisationer och forskare och i det skapa förutsättningar för genomtänkt utveckling.

LedarskapsArenan 2019: Tema ansvar

DATUM: 07 Februari 2019

TID: 9.30-16.00

VAR: Immanuelskyrkan/Hotel Birger Jarl, Kungstensgatan 17, Stockholm


Läs mer & anmäl dig!