Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Save the date: Kunskapskonferens om civila samhället

DATUM: 21 Oktober 2020

TID: 09:30–16:00 (preliminärt)

VAR: Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, Stockholm


Läs mer!
Visa tidigare events
Lanseringsseminarium för Kurage – Finns det något som kan kallas ideell kompetens? - Datum: 15 Oktober 2014Människan, tekniken och styrmedlen – ett brokigt landskap att navigera i! - Datum: 04 November 2014Riktningar och rön i forskningen om det civila samhället - Datum: 25 November 2014Att rapportera effekt – med uppdraget och resultat i fokus - Datum: 21 Januari 2015Valberedningen – Strategisk resurs eller restpost? - Datum: 21 Oktober 2015Ideellt forum - Datum: 18 November 2015Forskning som förändrar - Datum: 03 December 2015Där vetenskap och ideologi möts - Datum: 10 December 2015Forskning som förändrar 2016 - Datum: 08 November 2016Ideellt forum 2016 - Datum: 23 November 2016Humor och ledarskap – skrattets betydelse i organisationen - Datum: 07 December 2016Civilsamhället – Nationalstatens sista väktare? - Datum: 06 April 2017Forskning som förändrar 2017 - Datum: 09 November 2017Ideellt forum – Styrning och rapportering i det civila samhället - Datum: 22 November 2017På dagordningen: boksläpp Ideologi i rörelse - Datum: 10 April 2018Ideellt Forum - Datum: 21 November 2018Bokrelease: Ideellt engagemang i Skandinavien är i världsklass - Datum: 29 November 2018Inbjudan juristnätverk – 17 juni - Datum: 17 Juni 2019Dagens och morgondagens organisering och ledning av ideella verksamheter - Datum: 02 Oktober 2019Elitism eller engagemang – kunskapskonferens om det civila samhället - Datum: 22 Oktober 2019Ideellt Forum 2019 - Datum: 29 November 2019