Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Organisering och ledning av ideella verksamheter

DATUM: 02 Oktober 2019

TID: 10:00 - 15:30

VAR: Ersta Konferens, Erstagatan 1K, Stockholm


Läs mer & anmäl dig!