Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Ideellt Forum

DATUM: 21 November 2018

TID: 8.00-17.00

VAR: Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm


Läs mer!

Bokrelease: Ideellt engagemang i Skandinavien är i världsklass

DATUM: 29 November 2018

TID: 16.00

VAR: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm


Läs mer!