Övrigt

Här hittar du arrangemang som IDEELL ARENA samarrangerar med samarbetspartners. I fokus står kunskapsspridning och aktuell forskning.

Ideellt Forum 2019

DATUM: 29 November 2019

TID: 8:00 – 16:00

VAR: PwC, Bonnierhuset, Torsgatan 21


Läs mer!