Ekonomichefsnätverket

Ekonomichefsnätverket riktar sig till ekonomichefer, administrativa chefer, controllers eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen ekonomichef. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Inger Rosell som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fem gånger per år under halvdagar. Vid behov ordnas extra möten i form av frukostmöten eller seminarier. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i en akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller information om t ex nya lagar och regler.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 4 000 kr för partners i IDEELL ARENA och 6500 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

”Anledningen till att jag är med i nätverket är att jag tycker att det är viktigt att hålla mig uppdaterad om vad som gäller inom sektorn och inom de andra organisationerna vad gäller ekonomiska frågor samt annat som har med mitt arbete att göra”.

Tore Andersson, ekonomichef IOGT-NTO

Vill du gå med i nätverket?

Hör av dig till nätverkets processledare Inger Rosell, inger@ibro.se eller 070-622 84 95.

Mer information om Inger

Inger Rosell 2