Engagemangsnätverket

Ett nätverk för dig som har ansvaret för att få fler att engagera sig i sin organisation. Nätverket riktar sig till personer som har det övergripande ansvaret för att utveckla medlemmars eller andra aktiva personers engagemang i organisationen på nationell nivå.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Anna Magnusson som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas 4 gånger per år.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 2 400 kronor för partners i Ideell Arena och 4 000 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

”Mitt jobb på Hyresgästföreningen är att fundera ut en strategi för att fånga upp och driva engagemang. Jag tror inte att jag är ensam om att ha det här inspirerande uppdraget och skulle vilja byta tankar med kollegor i andra organisationer.”

Silla Odhnoff, doktorand Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Exempel på frågeställningar som diskuteras

  • Hur utvecklar vi attraktiva former för engagemang för befintliga och nya medlemmar?
  • Medlemskapets betydelse, måste man vara medlem för att göra en insats?

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Karin Forsberg på Ideell Arenas kansli; karin.forsberg@ideellarena.se eller 070-338 26 26.

Processledare

Nätverket leds av Anna Magnusson, som du når på anna.magnusson@bapelsinen.se.

Läs mer om Anna här.