RSS

GS-nätverken

IDEELL ARENA har för närvarande tre nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen. Nätverken träffas 4-6 ggr per år i form av tvåtimmarsmöten, morgon, lunch eller eftermiddag. Varje nätverk består av 10-12 personer som diskuterar allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar.

I och med att IDEELL ARENA växer med fler partners och intresset för GS-nätverken är stort är ambitionen att inom kort starta ett fjärde nätverk.

 

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna om GS-nätverken: 

”I nätverket har jag haft nytta av att träffa andra i liknande organisationer som jag har kunna bolla svårigheter och få input ifrån. Till exempel har jag fått goda råd i samband med en omorganisation. Jag gillar och tror på idén med ett nätverk, men samtidigt tror jag inte att vilket chefsnätverk som helst fungerar.”

 

Exempel på tema som diskuteras:

• GS- general eller sekreterare?

• Att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag.

• Personal – och förändringsarbete.

Därutöver sker möten för samtliga GS bland IDEELL ARENA partners, vanligen utifrån samtal med inbjuden gäst.

 

Välkommen att höra av dig till Fredrik Kron, nätverkets processledare om du vill ha mer information: fredrik.kron@ideellarena.se eller telefon 070-268 11 69