GS-nätverken

Ideell Arena har för närvarande fyra nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen.

Nätverken och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för merparten av nätverken är Katarina Gustafsson som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Lilla kansliet – nätverket för dig som är chef med det stora uppdraget men det lilla kansliet

Ett av Ideell Arenas GS-nätverk riktar sig särskilt till dig som är högsta tjänsteperson med ansvar för ett litet kansli. Du är till exempel GS eller kanslichef och har utmaningen att din roll innebär att arbeta både strategiskt och operativt med en bredd av olika frågor. Om du känner att du saknar stödet i att ha en ledningsgrupp där specialistkompetens samlas är detta ett sammanhang för dig. Ni kommer kunna dela erfarenheter, utmaningar och strategier kring uppdraget. Processledare för detta nätverk är Jenny Ögren.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverken träffas 4 ggr per år i form av två till tretimmarsmöten, morgon, lunch eller eftermiddag. Varje nätverk består av 10-12 personer som diskuterar allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar.

Kostnad

Nätverket ingår i partnerskapsavgiften och det är enbart representanter från Ideell Arenas partnerorganisationer som kan delta i nätverket.

Deltagare om nätverket

”I nätverket har jag haft nytta av att träffa andra i liknande organisationer som jag har kunna bolla svårigheter och få input ifrån. Till exempel har jag fått goda råd i samband med en omorganisation. Jag gillar och tror på idén med ett nätverk, men samtidigt tror jag inte att vilket chefsnätverk som helst fungerar.”

Lena Ag, tidigare generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Exempel på teman som diskuteras:

  • GS – general eller sekreterare?
  • Att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag.
  • Personal – och förändringsarbete.

Vill du gå med i ett GS-nätverk?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processledare för nätverken

Katarina Gustafsson alternativt Jenny Ögren (Lilla kansliet). Läs mer om Jenny Ögren här.

Foto Jenny Ögren: Helena Wahlman