GS-nätverken

IDEELL ARENA har för närvarande tre nätverk för generalsekreterare eller motsvarande högsta chefstjänsteman inom organisationen. Varje år har vi utöver de slutna nätverken ett öppet möte för samtliga GS bland IDEELL ARENA partners. Till detta möte bjuder vi in en gäst och samtalar utifrån ett aktuellt tema.

Nätverken och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverken är Truls Neubeck som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverken träffas 4-6 ggr per år i form av tvåtimmarsmöten, morgon, lunch eller eftermiddag. Varje nätverk består av 10-12 personer som diskuterar allmänna ledarskaps- och chefsfrågor, samt mer personliga och aktuella utmaningar.

Kostnad

Nätverket ingår i partnerskapsavgiften och det är enbart representanter från Ideell Arenas partnerorganisationer som kan delta i nätverket.

Deltagare om nätverket

”I nätverket har jag haft nytta av att träffa andra i liknande organisationer som jag har kunna bolla svårigheter och få input ifrån. Till exempel har jag fått goda råd i samband med en omorganisation. Jag gillar och tror på idén med ett nätverk, men samtidigt tror jag inte att vilket chefsnätverk som helst fungerar.”

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

 

Exempel på teman som diskuteras:

  • GS- general eller sekreterare?
  • Att återupptäcka och organisera sig utifrån sitt uppdrag.
  • Personal – och förändringsarbete.

Vill du gå med i ett GS-nätverk?

Välkommen att höra av dig till nätverkens processledare: Truls Neubeck truls.neubeck@ideellarena.se, 070-376 36 14.