IT-chefsnätverket

Nätverket riktar sig till dig som har ansvar för det strategiska arbetet kring IT-utnyttjande och IT-lösningar. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av nätverksmedlemmarna och externa resurser.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Alf Westelius som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fem gånger per år. Fyra heldagar och ett lunch-till-lunch-internat, normalt sett i Stockholmstrakten. Varje gång innehåller såväl diskussion av för tillfället aktuella frågor i respektive organisation som diskussion utifrån ett eller flera teman. Temana inleds av inbjudna gäster eller av nätverksmedlemmar.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 6 500 kr för partners i Ideell Arena och 9 500 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

”Jag gick med i nätverket för ett drygt decennium sedan. Då fick jag massor av erbjudanden att gå in i olika typer av IT-projekt. Höll på att gå i några riktiga fällor… Träffade då Calle Crafoord på Friluftsfrämjandet som bjöd in mig till nätverket.
Idag handlar det fortfarande om att få höra andras erfarenheter av olika idéer/förslag/problem som dyker upp i vardagen för en IT-ansvarig. Är ensam i min roll i organisationen och att kunna bolla saker med andra i samma/liknande situation är jättebra. Att sedan få en inblick i lite trender mm är en bonus som också uppskattas.”

Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionens kansli

Intervju med Robert Larsson, IT-chef, Riksidrottsförbundet

Intervju med Niklas Andersson, IT-strateg, Studieförbundet Vuxenskolan

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processeldare för nätverket

Hör av dig till nätverkets processledare Alf Westelius, Linköpings universitet, alf.westelius@telia.com

Mer information om Alf

Alf Westelius 2