Kommunikatörsnätverket

Kommunikatörsnätverket riktar sig till personer som ansvarar för det strategiska arbetet kring information och kommunikation i organisationen. Det kan vara informatörer, webbredaktörer, kommunikatörer, pressansvariga, journalister eller motsvarande. Många av er är ensamma inom detta område i er organisation vilket kräver både strategisk och operativ kompetens inom olika områden – helt enkelt en mycket bred kompetens.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Erik Wagner som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fyra halvdagar per år. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att få stöd i olika frågor, få tips om policys/riktlinjer eller informationsutbyte om till exempel samarbetspartners och leverantörer.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 2 000 kr för partners i Ideell Arena och 3 500 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledaren, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

Intervju med Anita Olsson, kommunikationsansvarig Famna

Vill  du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processledare för nätverket

Erik Wagnererik.wagner@idealistas.se.

Mer information om Erik Wagner