Nätverket för kommunikationschefer

Nätverket riktar sig till kommunikationschefer med eget personal- och budgetansvar och som också har ett strategiskt ledningsansvar. Nätverket för kommunikationschefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Helena Conning som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området och vid behov tas extern kompetens in.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fyra gånger/år, ca 2-3 timmar per gång. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte via mail för att få stöd i akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller informationsutbyte om t ex samarbetspartners och leverantörer.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 3 500 kr för partners i IDEELL ARENA och 6 000 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

Intervju med Jesper Nilsson, kommunikationschef Rädda Barnen

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processledare

Helena Conning, du når henne på helena@careofconning.se eller 0706-936674