Opinionsbildarnätverket

Nätverket vänder sig såväl till chefer som samordnare, verksamhetsansvariga och projektledare inom sektorn med ett ansvar för att bedriva opinions- och påverkansarbete. Nätverket består av personer från små och stora organisationer och rollerna varierar mellan pressekreterare, politiskt sakkunnig och opinionsansvarig. Gemensamt för deltagarna är att de är tjänstemän som jobbar med opinionsbildning och att de sitter i processerna där verksamheten sker.

Nätverken och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Sofia Modigh som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Stark betoning på kunskaps- och erfarenhetsutbyte utifrån gruppens erfarenheter och önskemål. Via berättelser och konkreta case inom gruppen och från inbjudna gäster förbättrar vi hantverket.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 2000 kr för partners i IDEELL ARENA och 3000 kr för övriga organisationer.

Deltagare om nätverket

Behöver du bollplank och inspiration? Välkommen till Opinionsbildarnätverket! – intervju med Pekka Johansson, pressekreterare, Svenska FN-förbundet.

Pekka Johansson

Pekka Johansson, Svenska FN-förbundet (foto: Niklas Björling)

Thérèse Kärrman

Thérèse Kärrman, intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden

Intervju med Thérèse Kärrman, intressepolitiskt sakkunnig, Cancerfonden

Vill du gå med i nätverket?

Opinionsbildarnätverket välkomnar nya deltagare. Hör av dig till nätverkets processledare: Sofia Modighsmodigh@gmail.com  eller telefon 076-627 67 60

Mer information om Sofia