Opinionsbildarnätverket

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk kring opinionsbildning och påverkansarbete?

Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete. Rollerna kan variera, exempel på roller kan vara kommunikationsstrateg, samhällspolitisk chef, politiskt sakkunnig eller opinionsansvarig. Det som förenar målgruppen är intresset av att utbyta erfarenheter och kunskap kring samhällspolitiskt arbete, påverkan och opinionsbildning eller hur bäst arbetar med sakkunnigutlåtanden och utredningar i sitt uppdrag.

Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Ibland bjuder vi in externa föreläsare, som aktuella forskare eller politiker eller journalister som ger sina perspektiv på organisationers opinions- och påverkansarbete. Andra gånger tar vi del av nätverkets egna erfarenheter av lyckade eller mindre lyckades påverkansprojekt.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen utifrån ett strategiskt perspektiv. Vi lär av varandra och tar del av extern kompetens när det behövs.

Nätverket träffas 4 gånger per år i form av tretimmarsmöten, förmiddag eller eftermiddag. Nätverket består av cirka 20 personer.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 3 500 kr för partners i Ideell Arena och 6 000 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Vill du gå med i nätverket?

Är du intresserad hör av dig till katarina.gustafsson@ideellarena.se eller på telefon 070-461 94 53.

Processledare

Processledare för nätverket är Andreas Linderyd, som du når på andreas.linderyd@ideellarena.se eller 070-798 53 87.