Opinionsbildarnätverket

Är du intresserad av att vara med i ett nätverk kring opinionsbildning och påverkansarbete?

Nätverket vänder sig till dig som leder och bedriver opinions- och påverkansarbete. Rollerna kan variera, exempel på roller kan vara kommunikationsstrateg, samhällspolitisk chef, politiskt sakkunnig eller opinionsansvarig. Det som förenar målgruppen är intresset av att utbyta erfarenheter och kunskap kring samhällspolitiskt arbete, påverkan och opinionsbildning eller hur bäst arbetar med sakkunnigutlåtanden och utredningar i sitt uppdrag.

Första träffen kommer vara den 30 november 9.00 – 10.30.  Intresset är stort, men några få platser finns kvar.

Vill du gå med i nätverket?

Är du intresserad hör av dig till jenny.risfelt@ideellarena.se

Processledare

Processledare för nätverket är Kristina Ljungros som varit engagerad i civilsamhället i över 20 år och senast kommer från rollen som förbundsordförande för RFSU. Kristina har lång erfarenhet av opinionsbildning och politisk påverkan inom olika sakfrågeområden. Hon är väl bekant med Ideell Arena och har bland annat varit en del av Ideell Arenas ordförandenätverk. Kristina ser fram emot att ta sig an uppdraget som processledare för nätverket och att förhoppningsvis få bidra med sitt nätverk i form av föreläsare och inspiratörer.