RSS

Personalschefsnätverken

Personalchefsnätverket – pc 1

Personalchefsnätverket I riktar sig personal-/HRchefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion.

Nätverket för personalchefer erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom området.
Nätverket träffas fyra gånger per år; tre heldagar och en dygnskonferens. Vid behov ordnas extra träffar alternativt seminarier.

Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte via sändlistan för att få stöd i akuta frågor, få tips om policys/riktlinjer eller information om t ex nya lagar och regler.

”Nätverket är för mig en möjlighet att diskutera svåra personalrelaterade frågor i den egna organisationen med likasinnade och där få synpunkter och inputs som ger mej nya vinklar på frågeställningen jag hade med mig dit. Några andra i nätverket kan med empati och förståelse gå in och hjälpa mig se min roll och frågeställningen på ett nytt sätt – det är verkligen värdefullt.

Ska man ta sig an en ny fråga i sin egen organisation behöver man inte uppfinna hjulet själv – någon annan i nätverket kan dela med sig och du har en bra start på den nya frågeställningen”.

Eva B Persson, ansvarig personalutveckling, IOGT-NTO

Nätverket är öppet och du är välkommen att höra av dig till nätverkets kontaktperson: Torborg Wärn, torborg.warn@gmail.com eller telefon 070-631 03 31.

Personalnätverket – PC 2

Personalchefsnätverk II startades i början av år 2008. Nätverket riktar sig till i organisationerna ansvariga personer för personal/HR-funktionen. Du kan vara personalchef, eller motsvarande, eller högste chef i organisation utan egen personalfunktion.

Vill du träffas kontinuerligt vid kortare träffar och är villig att ta ansvar för någon träff per år så är det här ett nätverk för dig. Vi har roterande ansvar för värdskap, innehåll och upplägg vilket leder till en god balans mellan spontan och tydlig struktur. Vi planerar våra träffar cirka ett halvår i taget och träffas ungefär var 6:e vecka. Varje träff varar cirka två timmar. Halva tiden ägnas åt något förbestämt tema där någon extern medverkande kan delta och halva tiden åt processfrågor. Mellan träffarna sker även erfarenhetsutbyte via vår sändlista om någon behöver få stöd i en akut fråga.

”Jag gick med i nätverket när jag var nyanställd på Barncancerfonden men också ny inom ideell sektor. Ett bra sätt att lära det specifika inom denna bransch.

Då jag arbetar relativt ensam med HR-frågor är det givande för mig att träffa kollegor för att diskutera/lära/utbyta kunskap och erfarenheter inom HR-området men också branschspecifika frågeställningar.”

Susanne Aadde, Barncancerfonden

Nätverket är öppet och du är hjärtligt välkommen att höra av dig till kontaktpersonen för nätverket Johan Welander, Kompetensutvecklinschef på Rädda Barnen, 08-698 90 51 eller johan.welander@rb.se

 

Intervju med Tove Sjöblom

Nätverket ger Tove stöd i svårbalanserad HR-roll


- Den kunskap jag får i personalchefsnätverket skulle jag behöva gå många dagar på andra kurser för att få. I nätverket vet man också att det är beprövad kunskap.

Det säger Tove Sjöblom, HR-ansvarig i Scouterna, som sedan i våras har varit med i IDEELL ARENA:s personalchefsnätverk.

För Tove Sjöblom som är relativt ny i sin roll som HR-ansvarig har deltagandet i personalchefsnätverket varit ett sätt att snabbt bygga upp sitt nätverk med personer med liknande funktioner. I de träffar Tove deltagit i har ämnen som facklig förhandling, HR i ledningsgrupp och förändringsarbete stått på programmet.

- Som HR-ansvarig blir man ganska ensam i sin roll eftersom man representerar både ledning och de anställda, min lojalitet ligger hos organisationen. Alla människor behöver en tillhörighet, men det tycker jag inta att man ska ha ska man inte ha i HR funktionen . Det kan man istället få genom nätverket där personer i samma position kan ge stöd. Dessutom är det värdefullt och bra för min kompetensutveckling att få träffa människor som jobbat länge inom HR. Det är fantastiskt med erfarenhetsutbytet med människor som gör samma saker som jag fast på andra sätt.

- Det har varit konkreta frågeställningar och diskussioner där vi har fått möjlighet att reflektera över hur vi gör saker i vår egen organisation och hur vi kan hitta bättre lösningar. För mig är det viktigt att bolla med andra hur de gör och kanske justera så att vi kan bli ännu bättre. Det är ett sätt att få bekräftat att vi är på rätt spår och tampas med samma frågeställningar.

Utöver IDEELL ARENA:s nätverket har Tove Sjöblom ett eget personligt nätverk av personer som arbetar med HR-frågor. De flesta är dock yngre och verksamma i andra sektorer än den ideella, bland annat inom näringslivet.

- I den ideella sektorn finns det många små organisationer där lönsamheten inte är prio ett. Man jobbar mer med hjärtat och strävar snarare efter att uppnå olika verksamhetsmål. Det i sin tur ställer andra krav när man arbetar med personalfrågor. Det motiverar att vara del av ett personalchefsnätverk genom IDEELL ARENA. Det finns frågor som är specifika för ideell sektor.