HR-chefsnätverket

HR-chefsnätverket riktar sig till HR-chefer eller motsvarande samt högsta chef i organisation utan egen personalfunktion. Deltagarna kommer från såväl stora, medelstora och sett till antal anställda mindre organisationer inom civilsamhället. Den gemensamma nämnaren är kunskapen om och ansvaret för HR-frågorna i organisationen.

Nätverket och dess deltagare är en viktig del när det gäller att fördjupa Ideell Arenas profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling. De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen, främst utifrån ett strategiskt perspektiv. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser. Vidare följer nätverket aktuell forskning inom civilsamhället.

Johan Welander, processledare, om nätverket

Form

Nätverket har som grundmodell att träffas fyra gånger per år: fyra heldagar (10-16) i Stockholmsområdet. Finns intresse kan det bli aktuellt att anordna extra träffar alternativt seminarier för nätverkets deltagare. Mellan träffarna sker ofta erfarenhetsutbyte deltagare emellan i syfte att få input till aktuella HR-utmaningar, få tips på hur andra organisationer löst kniviga frågor eller för att få stöd i akuta HR-bitar. Många gånger används också nätverket som forum för lärande kring framgångsrika arbetssätt och som tipsare gällande hur utveckla och leda HR-arbetet på bästa sätt.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 6 500 kr för partners i Ideell Arena och 9 500 kr för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Teman

Nätverkets teman för träffarna bestäms i dialog mellan nätverkets deltagare och processledaren. Exempel på teman som tas upp kan vara:

  • HR-arbete och digitalisering
  • HR-/personalchefsrollen
  • Balans och gränser för uppdraget
  • Vilka är förutsättningarna för att lyckas med HR-arbete i ideell sektor?
  • Vad är unikt med HR-arbete i ideell sektor?
  • Arbetsplatskultur
  • Inkludering och jämställdhetsarbete
  • Processer som rekrytering, kompetensutveckling, lönerevision och ledarutveckling.

Deltagare om nätverket

”Nätverket är för mig en möjlighet att diskutera svåra personalrelaterade frågor i den egna organisationen med likasinnade och där få synpunkter och inputs som ger mig nya vinklar på frågeställningen jag hade med mig dit. Några andra i nätverket kan med empati och förståelse gå in och hjälpa mig se min roll och frågeställningen på ett nytt sätt – det är verkligen värdefullt.

Ska man ta sig an en ny fråga i sin egen organisation behöver man inte uppfinna hjulet själv – någon annan i nätverket kan dela med sig och du har en bra start på den nya frågeställningen”.

Eva B Persson, ansvarig personalutveckling, IOGT-NTO

Intervju med Tove Sjöblom HR-ansvarig Scouterna

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processledare

Johan Welander, program – och processledare hos Ideell Arena. Johan har lång erfarenhet av ledarskaps- och kompetensutveckling i ideell sektor, både som chef i idéburna organisationer och med fristående uppdrag. Johan är även författare till boken Idéburen chef.

Mer om Johan