Nätverket för strategisk verksamhetsutveckling

Nätverket riktar sig till dig som har en roll där du jobbar strategiskt med verksamhetsutveckling. Du har ett uttalat ansvar för att utveckla och följa upp organisationens verksamhet på strategisk nivå. Nätverket är öppet för dig som arbetar inom ideell sektor. Nätverket erbjuder erfarenhetsutbyte och utveckling av roll och uppgifter med hjälp av interna och externa resurser.

Nätverket och dess deltagare, är en viktig del när det gäller att fördjupa IDEELL ARENAs profil som ett spjutspetsforum för ledande tjänstemän och förtroendevaldas diskussion om kunskaps- och ledarutveckling.

De unika problemställningarna i sektorn är naturliga utgångspunkter. Nätverkets profil utvecklas och bestäms av de som deltar i nätverket. Processledare för nätverket är Anna Iwarsson, som utifrån deltagarnas önskemål skapar ett spännande innehåll. Vi följer aktuell forskning inom området.

Form

Nätverkets träffar syftar till att utveckla kompetensen hos deltagarna samt att skapa förutsättningar för förbättrad verksamhet i den egna organisationen. I samtalen tjänar övriga deltagare i gruppen och externa resurser som kvalificerade rådgivare.

Nätverket träffas fyra gånger per år under halvdagar.

Kostnad

Kostnaden för att vara med i nätverket under ett år är 3 500 kronor för partners i IDEELL ARENA och 6 000 kronor för övriga organisationer.

Nätverkets ekonomi bygger på att deltagarna faktureras en årlig avgift. Denna avgift används för att ersätta processledare, inbjudna föreläsare, inköp av litteratur och övriga kostnader. Kostnaden för nätverket beror på antalet träffar och om de sträcker sig över halvdag eller heldag.

Deltagare om nätverket

”För mig bidrar nätverket till att vi delar med oss av kunskap och erfarenhet om hur man kan; styra verksamheten genom att kartlägga och förbättra processer och arbetssätt, hitta verktyg och metoder för att förbättra verksamheten, skapa engagemang hos ledningen för att få igång förbättringsarbetet, skapa engagemang inom organisationen i arbetet med att förbättra verksamheten, hitta bra sätt att dokumentera och ärendehantera för att arbeta effektivt. Allra mest nytta har vi av att prata med varandra och få nya idéer från personer som arbetar med liknande frågor på många olika områden.”

Inga Wall, verksamhetscontroller på Cancerfonden, om varför nätverket är viktigt för henne.

Intervju med Lisa Sjöblom, fd generalsekreterare SVEA och Kjell-Åke Waldner hemvistledare Sensus.

Vill du gå med i nätverket?

Välkommen att höra av dig till Katarina Gustafsson på Ideell Arenas kansli katarina.gustafsson@ideellarena.se eller 070-461 94 53.

Processledare

Nätverket leds av Anna Iwarsson, som nås på anna.iwarsson@tele2.se  eller 076-344 50 60.

Mer information om Anna