Nomineringskommitténs förslag på styrgrupp 2019

Den 24 april kl 15-16 äger Ideell Arenas partnerskapsmöte rum, på Lidingö. På mötet väljs bland annat styrgrupp för verksamhetsåret 2019. Är du ombud för en partnerorganisation men ännu inte anmält dig, vänligen kontakta truls.neubeck@ideellarena.se

Nomineringskommitténs utgångspunkt i arbetet har varit den kravprofil som kommunicerats till partners:

 • Ledamöter med bred och djup förankring i idéburen sektor
 • Ledamöter med kompetens och egen erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå
 • En bredd i erfarenhet och bakgrund
 • En jämställd styrgrupp
 • Erfarenhet av och kompetens av strategiskt styrelsearbete, forskning, ekonomiansvar, samt personalfrågor och arbetsmiljö

Utöver kravprofilen har nomineringskommittén sökt finna en god fördelning av anställda och förtroendevalda, en grupp med geografisk spridning, från en bredd av partnerorganisationer samt en jämn fördelning av omval och nyval.

NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL STYRGRUPP FÖR IDEELL ARENA.

För att komma i saxade val så att inte hela styrgruppens mandat går ut samtidigt föreslår nomineringskommittén att halva styrgruppen väljs på ett år och halva styrgruppen väljs på två år.

Att till ordförande på ett år välja:

 • Inger Ashing, Rädda Barnen (omval)

Att på två år välja:

 • Susanna Alexius, SCORE (nominerad av KFUM Sverige) (nyval)
 • Hans-Göran Elo, Arbetsgivaralliansen (omval)
 • Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna (omval)
 • Rosaline Marbinah, LSU (nyval)
 • Anders Åhlin, Lärarförbundet (omval)

Att på ett år välja:

 • Alexandra Appelby Hjortswang, Sverok (nyval)
 • Åsa Hagelstedt, Djurskyddet (omval)
 • Ewa Holmstedter, WeEffect (nyval)
 • Joachim Lindqvist, Studieförbundet Vuxenskolan (nyval)
 • Karin Svedberg, KFO (omval)
Skrivet av Caroline Fagerson.