Nordic Financial Union ny partner!

Vi inleder året med att varmt välkomna Nordic Financial Unions som ny partner.

Arvid Ahrin, generalsekreterare, om partnerskapet i Ideell Arena:

”Nordic Financial Unions har ett tydligt uppdrag att påverka lagstiftning, bransch och omvärld för medlemmarnas – finansanställdas – bästa. Vi täcker hela Norden och har ett stort ansvar, samtidigt som vi är en liten organisation. För att uppnå goda resultat krävs ett ständigt nytänkande och ifrågasättande av etablerade arbetssätt och metoder. Det är i den skärningspunkten som vi ser Ideell Arena som en mycket intressant aktör. Att tillsammans med andra organisationer och i nära anknytning till forskning utmanas, inspireras och bidra till egen och andras utveckling framstår som en mycket intressant möjlighet. Vi ser fram emot att med stort engagemang delta i Ideell Arenas verksamhet.”

Skrivet av Katarina Gustafsson.